Ledige pladser på HF

Mangler du en plan for dit liv efter sommerferien? Så er HF på BG måske en mulighed? Vi tilbyder 3 spændende fagpakker, som alle kvalificerer til korte og mellemlange videregående uddannelser. Fagpakkerne er:

  • Omsorg og undervisning - retter sig mod uddannelser inden for fx undervisning og sundhed
  • Uniform - retter sig mod uddannelser fx inden for politi, beredskab og sundhed
  • Medier og it - retter sig mod uddannelser inden for kommunikation, medier og it

Kontakt Brønderslev Gymnasium og HF på 9882 2722, hvis du vil høre mere eller læs mere om udannelserne her: https://www.brønderslevgymnasium.dk/fileadmin/user_upload/Dokumenter/Kommende_elev/2020/Folder_HF_og_STX_2021-2022.pdf