På Brønderslev Gymnasium og HF ønsker vi at støtte alle elever i at nå så langt som muligt, også de dygtige og talentfulde elever. Vi deltager bl.a. i Nordjyske Gymnasiers Talentakademi og Projekt Forskerspirer.

Vi har oprettet Nordjyske Gymnasiers Talentakademi sammen med de øvrige nordjyske gymnasier. Vi samarbejder med UCN og Aalborg Universitet om at tilbyde eleverne aktiviteter, som udfordrer deres nysgerrighed, opfordrer til nytænkning og kvalificerer deres studievalg. Projektet er støttet af Region Nordjylland. Målet er at sikre talentfulde elevers trivsel, udfordre dem på et passende niveau med en passende progression og samtidig løfte klassernes niveau generelt. Læs mere om Nordjyske Gymnasiers Talentakademi her.

Projekt Forskerspirer giver elever med et stort fagligt overskud mulighed for at fordybe sig i et selvvalgt emne og udarbejde forslag til et forskningsprojekt. En forsker tilknyttes den enkelte studerendes projekt. Man kan lave projekter inden for alle fagområder, og der er mange muligheder inden for både humaniora, naturvidenskab, samfundsvidenskab og sundhedsvidenskab. Projektet er knyttet til Københavns Universitet, og forløbet indledes med en fælles opstart i København for alle deltagerne. Du kan læse mere om Projekt Forskerspirer på her.

Interesserede elever skal kontakte Carsten Nielsen, som er BG's tovholder på projekterne.