Rektor Per Knudsen

 • Administrativ ledelse
 • Pædagogisk ledelse
 • Økonomi og budget
 • Personaleledelse

E-mail: pk@slet-dette.br-gym.dk

Vicerektor Søren Kveiborg

 • Rektors stedfortræder
 • Pædagogisk leder for 3.g
 • Hold- og opgavefordeling og årsplan
 • Lectio ansvarlig stx
 • Eksamenstilrettelæggelse mdt. eksamen
 • Elevtid og uddannelsestid på stx
 • Kursus/efteruddannelse
 • Lønmedarbejder for lærergruppen
 • Skoleevaluering og kvalitetsudvikling

E-mail: sk@slet-dette.br-gym.dk

Uddannelsesleder Joan Gjerlev Eriksen

 • Pædagogisk leder for HF-afdelingen
 • Pædagogisk leder for 2.a og 2.b
 • Elevtid og uddannelsestid på HF
 • Kontakter: Studievalg Nord og internationale kontakter
 • Elevråd, morgensamlinger og fredagscaféer
 • Brobygning
 • Infomøder
 • Optagelsesprøver

E-mail : jg@slet-dette.br-gym.dk

Uddannelsesleder Pernille Dahl

 • Pædagogisk leder for 1.g
 • Pædagogisk leder for 2.c og 2.d
 • Introforløb for nye lærere
 • Kontakt til kursusledelsen/pædagogikum
 • Læsevejledning
 • Åbent hus + infomøder
 • Udvekslingsstudenter
 • Brobygning
 • Studiecaféer

E-mail: pd@slet-dette.br-gym.dk