Fag

Musikfaget forener en teoretisk-videnskabelig, en kunstnerisk og en performativ tilgang til musik som en global og almenmenneskelig udtryksform. Det betyder, at faget retter sig både mod de musikvidenskabelige uddannelser på universiteterne, men også mod de kunstneriske uddannelser som fx konservatorierne.

Musikfaget integrerer elementer fra det humanistiske, det naturvidenskabelige og det samfundsvidenskabelige område med henblik på almendannelse, identitetsudvikling og studiekompetence.

Igennem den skabende proces og musikalske udfoldelse spiller musikfaget en væsentlig rolle for skolekulturen.

I faget musik arbejder du både med din teoretiske viden om musik, men også med dine praktiske færdigheder i sang og spil, både alene og sammen med andre. Det er med til, at du udvikler din samarbejdsevne og får mulighed for at opleve et musikalsk fællesskab.

Undervisning

Både på STX og HF skal du vælge et kreativt fag på C-niveau det første år. På Brønderslev Gymnasium og HF kan du vælge mellem mediefag, billedkunst og musik. Hvis du vælger musik, kan det senere løftes til B- eller A-niveau på STX og til B-niveau på HF. Vi har på STX også en studieretning, som har musik på A-niveau.

I musikundervisningen lægger vi på alle niveauer vægt på både det teoretiske og det praktiske. Du skal lære at udtrykke dig om musik, så derfor lærer du noget om noder, rytmer, akkorder og meget mere. Du skal lære at analysere selve musikken, men også arbejde med musikrelaterede forhold med historiske, samfundsmæssige og kulturelle perspektiver. De genrer, vi arbejder med, er meget forskellige, det kan fx være klassisk musik, rytmisk musik, moderne kompositionsmusik, dansk musik, folkemusik og ikke-vestlig musik.

På C-niveau udarbejdes et musikprojekt i foråret. Her er du som elev selv med til at bestemme emnet.

Undervisningen i musikteori på B- og A-niveau samler sig omkring to emner. Det kunne fx være nyere jazzmusik, filmmusik, gospel, wienerklassisk musik, blues eller noget helt andet. Det er du som elev også med til at vælge.

I den praktiske del af undervisningen skal du stifte bekendtskab med et meget blandet repertoire af sange, både nye og gamle, danske og udenlandske, og du kommer også til at spille på instrumenter: guitar, bas og trommer. Du kan også komme til at optræde med sang og musik ved forskellige arrangementer på skolen. Det kunne fx være ved kulturcafé, koncerter, musical, teaterkoncert eller andet.

Musik A har en helt speciel disciplin, nemlig skriftlig musik. Her lærer du at lave arrangementer for solist, kor og band indenfor bestemte genrer: koral, pop, jazz eller vise.

Ud over den normale undervisning arrangeres der i musikfaget også ture til koncerter, workshops, besøg af forskellige musikere og ekskursioner.

Eksamen

På STX musik A kan du komme til både skriftlig og mundtlig eksamen. Skriftligt er det en todelt prøve. Først 1 time uden hjælpemidler i musikteori (akkorder, funktioner, harmonisering, melodianalyse og hørelære) og derefter 4 timer i arrangement med hjælpemidler.

Den mundtlige eksamen tager på alle niveauer, både på STX og HF, udgangspunkt i en teoretisk del i tilknytning til musikprojekt/musikemner og en praktisk del, hvor kravene til sang og spil er tilpasset henholdsvis C-, B- eller A-niveau.

Forberedelsestid og eksaminationstid varierer også alt efter niveau.