Fag

Psykologi er læren om de psykiske processer. I faget fokuserer vi på menneskets psyke og adfærd. Psykologien tilbyder ikke kun én forklaring på disse spørgsmål. Inden for psykologien er der derimod mange forskellige bud på, hvorfor mennesker oplever, føler, tænker, handler og udvikler sig, som de gør.

Et af målene med faget psykologi er, at du opnår en forståelse og respekt for menneskers forskellighed på baggrund af personlige, sociale og kulturelle faktorer. Det er vigtigt, når du skal navigere i en globaliseret verden, der konstant forandrer sig.  

Desuden skal psykologi i samspillet med andre humanistiske, samfundsvidenskabelige og naturvidenskabelige fag bidrage til, at du opnår en tværfaglig helhedsforståelse.

Undervisning

I psykologi beskæftiger vi os med forskellige psykologiske retninger og problemstillinger. De fire kerneområder er:

  • Socialpsykologi: Hvordan opfører mennesker sig i grupper? Hvilke holdninger og fordomme har vi?
  • Udviklingspsykologi: Hvordan udvikler mennesket sig gennem hele livet?
  • Personlighedspsykologi: Hvordan er menneskets personlighed opbygget, og hvorfor kan menneskers personligheder være vidt forskellige?
  • Kognitiv psykologi: Hvordan tænker mennesker? Hvor godt husker vi? Hvorfor er nogle mennesker mere intelligente end andre?

Desuden bruger vi i undervisningen vores psykologifaglige viden til at analysere og fortolke nogle aktuelle problemstillinger. Vi kunne fx tage fat på at diskutere, hvorfor folk provokeres af digteren Yahya Hassans opførsel, hvordan man kan forklare hooliganisme, eller hvad der kendetegner et barns normale udvikling.  

På C-niveau opnår du en grundlæggende viden om faget psykologi og de fire kerneområder. Du lærer at analysere og fortolke aktuelle problemstillinger samt diskutere teoriernes gyldighed. Vælger du psykologi på B-niveau, får du et dybere kendskab til de fire kerneområder. Derudover laver du egne feltundersøgelser (interviews, spørgeskemaundersøgelser og observationer) og udarbejder skriftlige opgaver.

Arbejdsformerne i psykologi varierer fra klasseundervisning til projekt- og gruppearbejde. Det er med til at udvikle din selvstændighed, ansvarlighed og dine samarbejdsevner.

Eksamen

På C-niveau afsluttes faget med en mundtlig eksamen. Her trækker du et eksamensspørgsmål og har 48 minutter til at forberede en fremlæggelse til eksaminationen, der varer ca. 18 minutter. 

På B-niveau afsluttes faget med en 24-timers-eksamen. Her trækker du dagen før eksamen et emne og har så 24 timer til at udarbejde en synopsis på baggrund af vedlagt bilagsmateriale. Eksaminationen varer i ca. 24 minutter.