På BG arbejder alle stx-elever med et antal flerfaglige forløb (herunder DHO og SRO), der peger frem mod det afsluttende studieretningsprojekt (SRP). Igennem de tre år afvikles (min.) 20 timers undervisning med fokus på basal videnskabsteori og faglig metode i relation til de flerfaglige forløb og disse lektioner skal klæde eleverne på til at kunne ”gøre sig metodiske og basale videnskabsteoriske overvejelser i forbindelse med behandling af en kompleks faglig problemstilling” i deres SRP.

Som en overordnet ramme introduceres alle stx-eleverne til den videnskabelige basismodel og denne danner samtidigt rammen om opbygning af de flerfaglige forløb, samt grundlaget for den vejledning, som eleverne får i processen frem mod SRP.

Som en overordnet ramme introduceres alle stx-eleverne til den videnskabelige basismodel og denne danner samtidigt rammen om opbygning af de flerfaglige forløb, samt grundlaget for den vejledning, som eleverne får i processen frem mod SRP.

For at understøtte indholdet af den basale videnskabsteori arbejder eleverne desuden med ”Vidensmønstre”, der består af 8 begrebspar, der kan bruges til at beskrive den viden, eleverne arbejder med og opnår i de flerfaglige forløb. Når eleverne lægger begreberne ned over de undersøgelser, de laver, skal de se og reflektere over de muligheder og begrænsninger, der karakteriserer den type viden, de har opnået – i forhold til andre typer af viden.

Disse otte begrebspar kan således bruges til at klassificere, karakterisere og diskutere den viden, der anvendes og skabes i de enkelte fag, i flerfaglige forløb samt det afsluttende Studieretningsprojekt (SRP).

De otte begrebspar er:

1.       Teoretisk – praktisk

2.       Diakron – synkron

3.       Empirisk – formel

4.       Kvantitativ – kvalitativ

5.       Eksperimentel – observationel

6.       Kausal – intentionel – funktionel

7.       Idiografisk – nomotetisk

8.       Faktuel – normativ

Begreberne er ligeledes nyttige til overvejelser over særtræk og fællestræk ved fag og faglige hovedområder. Det er ikke givet, at alle elever har arbejdet med alle 8 begrebspar gennem deres flerfaglige forløb, men de har gennem de tre år på stx arbejdet med tilgangen i ”Vidensmønstre”.