På denne side kan du få et overblik over nogle af de vigtigste nøgletal for Brønderslev Gymnasium og HF:

Ved at følge dette link får du adgang til mange oplysninger om alle institutioner med gymnasiale uddannelser i Danmark.

For at se vores specifikke tal, skal du først vælge, om du vil se oplysninger for STX eller HF. Dernæst vælger du "Brønderslev Gymnasium og HF", og du vil få detaljerede og sammenlignelige nøgletal for:

- Antal elever og deres fordeling på studieretninger/fagpakker på BG
- Karaktergennemsnit på BG
- Socio-økonomisk løfteevne på BG (betegnes som "forventede karakterer")
- Gennemførselsprocent på BG
- Elevernes overgang til videregående uddannelse på BG

Ifølge fraværsbekendtgørelsen er vi desuden forpligtet til at oplyse skolens samlede elevfravær for det foregående skoleår:

Samlet elevfravær i 2020/21 (STX & HF): 7,04%
Det samlede skriftlige fravær for 2020/21 (STX & HF): under 1%

Gymnasiet i tal

Læs mere om gymnasiet i tal på Børne- og Undervisningsministeriets hjemmeside

Hf

Stx