Fag

Et godt kendskab til engelsk er vigtigt for at kunne begå sig i en global, international verden. Som et fælles sprog for mennesker med forskellige modersmål er engelsk med til skabe kommunikation og bygge bro på tværs af kulturelle grænser. Du vil fx få gavn af engelske sprogkundskaber på rejser til udlandet. Engelsk er også vigtigt, når du skal læse videre på en videregående uddannelse, hvor der fx bruges engelske lærebøger.

I faget engelsk udbygger du dine engelske sprogkundskaber både mundtligt og skriftligt og får desuden viden om britisk og amerikansk litteratur, samfundsforhold og kultur. På den måde vil du også udvikle en bedre forståelse af din egen kulturelle baggrund.

Undervisning

På STX er engelsk på A- eller B-niveau obligatorisk i alle studieretninger. På HF skal du have engelsk på B-niveau.

I engelskundervisningen lægges der især vægt på sproget. Du arbejder med grammatik og oversættelse og lærer at formulere dig præcist og klart, så du kan begå dig i et engelsktalende miljø. På A-niveau lærer du at læse, skrive og tale engelsk på et avanceret niveau og forbereder dig til videregående uddannelser, hvor der kræves et godt niveau i engelsk. 

Undervisningen er desuden tilrettelagt, så du i perioder arbejder med forskellige emner. Det kunne fx være et emne om den amerikanske drøm, indvandring, ungdom og kærlighed, horror eller andet. Du lærer at analysere og fortolke forskellige tekster og stifter bekendtskab med forskellige genrer, fx digte, essays, artikler, taler, sange m.m. På A-niveau vil du skulle arbejde med et drama af Shakespeare. Desuden inddrages film og digitale medier som fx youtube-videoer i undervisningen.

Ud over den normale undervisning arrangeres der i engelskfaget ture til biografen, teatret og måske en studierejse til fx London eller Irlands hovedstad, Dublin. 

Eksamen

På STX kan du komme til skriftlig og mundtlig eksamen på både A- og B-niveau. På begge niveauer er den skriftlige eksamen todelt og varer 5 timer. Først får du en time til at løse nogle grammatikopgaver og dernæst 4 timer til at skrive et essay. Til den mundtlige eksamen trækker du en ukendt tekst, der tematisk ligger indenfor et studeret emne. Du får en times forberedelse til at analysere, fortolke og perspektivere teksten før eksaminationen, der varer 30 minutter.

På HF skal du til eksamen i både mundtlig og skriftlig engelsk. Den skriftlige eksamen varer 5 timer, og du skal både løse nogle grammatikopgaver og skrive en tekst på engelsk. Til den mundtlige eksamen trækker du dagen før et emne og får 24 timer til at forberede en mundtlig eksamen, der varer 30 minutter.