Karaktergivning og konsultationer

STX

I 1.g inviterer vi til forældre- og elevsamtaler, hvor I kan møde lærerne i de enkelte fag. Dette gøres i forbindelse med de første standpunktskarakterer.

Samtalerne ligger typisk midt i marts. Alt efter hvor mange tilmeldte der er, begynder samtalerne fra kl. 15.00 og slutter omkring kl 19.00. Samtalerne er for forældre, men elever må selvfølgelig meget gerne deltage. Elever kan dog ikke komme alene.

Tilmelding foregår via Lectio (log på med elevens login) i perioden op til og sker kun elektronisk.

I forbindelse med karaktergivningen afholdes der desuden evalueringsmøder med klassens teamlærere, studievejleder og uddannelsesleder. Her behandles den enkelte elev med udgangspunkt i de afgivne karakterer, og lærerne kan vælge at give den enkelte elev vejledning i forhold til den fortsatte skolegang. I så fald vil det fremgå af karakterbladet.

Skulle der være spørgsmål eller kommentarer, er forældre velkomne til at kontakte skolen.

Du kan læse mere om retningslinjerne for karaktergivning her.

Yderligere info kan findes nedenfor. 

Ferieplan
Ringetider, bus og tog
Kontakt
Kantine
IT
Egenbetaling
FOS

HF

I 1.hf inviterer vi til forældre- og elevsamtaler, hvor I kan møde lærerne i de enkelte fag. Dette gøres i november måned. Alt efter hvor mange tilmeldte der er, begynder samtalerne fra kl. 15.00 og slutter omkring kl. 18.00. Her er forældre og elever velkomne, uanset hvor gammel eleven er.

Tilmelding foregår via Lectio (log på med elevens login) i perioden op til og sker kun elektronisk.

I forbindelse med karaktergivningen afholdes der desuden evalueringsmøder med klassens teamlærere, studievejleder og uddannelsesleder. Her behandles den enkelte elev med udgangspunkt i de afgivne karakterer, og lærerne kan vælge at give den enkelte elev vejledning i forhold til den fortsatte skolegang. I så fald vil det fremgå af karakterbladet.

Skulle der være spørgsmål eller kommentarer, er forældre velkomne til at kontakte skolen.

Du kan læse mere om retningslinjerne for karaktergivning her.

Yderligere info kan findes nedenfor. 

Ferieplan
Ringetider, bus og tog
Kontakt
Kantine
IT
Egenbetaling
FOS