Fag

Billeder og visuelle fænomener har større betydning for vores dagligdag end nogensinde før, og du vil i billedkunst få visuel kompetence til at forstå og bruge billeder og visuelle fænomener.

I faget arbejdes med at analysere og skabe billeder, skulpturer og arkitektur. Du vil få kendskab til kunst og arkitektur i udvalgte ældre perioder, men vi beskæftiger os også med visuelle fænomener i vores egen samtid.

Undervisning

På STX og HF kan du vælge billedkunst på C-niveau i 1.g. Derefter kan du udvide det til B-niveau.

I undervisningen her på skolen arbejdes der især med praktiske øvelser. Du bliver præsenteret for en række opgaver med blyant, farvekridt, maling, ler, pap m.m., men du vil også komme til at arbejde med digitale fotos. Ved hjælp af disse øvelser lærer du en række faglige begreber, som anvendes ved billedanalyse.

Undervisningen er tilrettelagt, så du i perioder arbejder med forskellige emner. Det kan f.eks. være portrætter, boliger, naturen osv. I starten af året vil opgaverne være bundne, og der arbejdes både i grupper og individuelt. I foråret gennemføres et eksamensprojekt, som er individuelt og mere frit. Alle billedkunstelever vil få et fælles tema, men teknikken er fri, så opgaven kan løses meget forskelligt og ende med at være en skulptur i pap, en tegneserie, en fotoserie eller noget helt fjerde.

Alt, hvad du samler og laver i årets løb, skal samles i en portfolio (mappe), som skal medbringes og anvendes til eksamen.

Ud over den normale undervisning arrangeres der ekskursioner til udstillinger, eller vi får besøg af kunstnere.

På B-niveau vil der være flere ekskursioner og længere tid til fordybelse i emner eller teknikker.

Eksamen

På HF skal du til mundtlig eksamen på både C- og B-niveau. Du skal fremlægge dit eksamensprojekt, og desuden trækker du et emne med nogle underspørgsmål, som ligger indenfor de emner, vi har beskæftiget os med. Du har en times forberedelse. Da du kun får spørgsmål og ingen billeder, skal du udvælge billedmateriale fra din portfolio, som du benytter til at besvare spørgsmålene med. Til alle spørgsmål skal du både inddrage noget, du selv har fremstillet, og noget, som kunstnere har skabt. Eksamen varer 30 minutter.

På STX kan du komme til mundtlig eksamen, og den vil foregå som for HF.