DU KAN OPTAGES PÅ HF ALLEREDE EFTER 9. KLASSE!

På HF kan du på blot to år få en bred og kvalificeret gymnasial uddannelse. HF er for dig, som typisk vil søge ind på en kort og mellemlang videregående uddannelse efter gymnasiet.

Vores HF har en praktisk profil, kendetegnet ved 3 tonede fagpakker, minipraktikforløb og samarbejde med virksomheder/organisationer og institutioner. Der lægges vægt på alternative og varierende arbejdsformer. Vi ønsker kobling mellem teori og praksis og tænker derfor i at gøre undervisningen relevant og nærværende for eleverne.

Der er stort fokus på aktiviteter ud af huset. Undervejs i hf forløbet vil vi lave brobygningsaktiviteter til forskellige videregående uddannelser alt efter den enkelte elevgruppes interessefelt. Ligeledes vil du løbende opleve samarbejde med eksempelvis børnehaver, politi, sygehus/sundhedsvæsen, skoler, militær, beredskabsstyrelse, kommune etc.

Praktik på HF

Som en del af din HF-uddannelse får du mulighed for at komme i praktik. De tre fagpakker giver dig forskellige muligheder.

Omsorg og undervisning samt Medier og iværksætteri kommer du på to individuelle praktikophold. Mulighederne er mange, og du kan både komme ud i en privat virksomhed eller i det offentlige f.eks. som IT-supporter, lærer, pædagog eller sygeplejerske.

Uniform får du mulighed for at komme i et praktikforløb hos Politiet eller på Flyvestation Aalborg. Derudover tilbyder vi en uges erhvervspraktik hos forsvaret i samarbejde med Trænregimentet Aalborg Kaserner.

De sidste praktikforløb på 3. og 4. semester omhandler afklaring ift. dit valg af videregående uddannelse. Her får du mulighed for at besøge forskellige uddannelser og afprøve dine muligheder.

Vi tilbyder 3 forskellige fagpakker. Den linje, som du vælger, vil i høj grad præge aktiviteterne i fagene og være med til at farve din uddannelse.

1.      Omsorg og undervisning
         (med fagene psykologi B og billedkunst C)

2.      Uniform
         (med fagene idræt B og psykologi C)

3.      Medier og iværksætteri
         (med fagene mediefag B og erhvervsøkonomi C)

En HF-uddannelse er sammensat af nogle obligatoriske fag, bindingsfag og valgfag. Når du søger ind på HF, skal du sammen med din ansøgning vælge mellem idræt, musik, billedkunst eller mediefag. Der er frie valg i alle 3 fagpakker, så du kan få sammensat din uddannelse, så den passer til netop dig.

Klik her for at se, hvilke videregående uddannelser, den 2-årige hf giver adgang til på Adgangskortet ug.dk

Klik her for at se udbud af fag og niveauer og frie valgfag på de enkelte fagpakker

De forskellige fagpakker henvender sig til elever med forskellige interesser, og overskriften afspejler sig i toningen af undervisningen. Fagpakkerne giver dig en indsigt i og forståelse for de muligheder, som en fremtidig uddannelse giver. Du skal under din HF-uddannelse både stifte bekendtskab med relevante videregående uddannelser og mulige jobs og interessefelter indenfor den enkelte fagpakke. Således skal du gerne undervejs i din HF-uddannelse blive afklaret i forhold til din fremtidige uddannelse.

Du er altid velkommen til at kontakte skolen, hvis du vil høre mere.