Fag

Tyskland er Danmarks nærmeste nabo mod syd og samtidig den vigtigste handelspartner. Jo bedre man kan kommunikere på sproget, jo bedre handelsaftaler kan indgås. Derfor er tyskkundskaber meget efterspurgte i det danske erhvervsliv, og tysk giver derfor gode chancer i konkurrencen om de attraktive job, både her og i udlandet - fortrinsvis Tyskland, Østrig og Schweiz. Desuden vil man ofte blive præsenteret for materiale skrevet på tysk ved de videregående uddannelsesinstitutioner uanset studievalg.

Tyskfaget i gymnasiet beskæftiger sig både med den mundtlige og den skriftlige dimension, og man vil gennem undervisningen stifte bekendtskab med både nyere og ældre litteratur samt tysk kultur.

Undervisning

På STX tilbydes tysk på B-niveau i 1. og 2.g. Derudover tilbydes det på A-niveau i en enkelt studieretning samt som valgfag i 3.g, hvor det ikke indgår i studieretningen.

I undervisningen arbejdes der med både den mundtlige og den skriftlige fremstilling med henblik på at tale og skrive så korrekt tysk som muligt ved at indøve tyske vendinger og et voksende ordforråd og efterhånden inddrage flere og flere grammatiske regler. Der arbejdes i undervisningen med forskellige emner med hver sit sæt af gloser. Desuden arbejdes der med fagets metode i at analysere, fortolke og perspektivere forskellige teksttyper. Ud over tekst arbejdes der med forskellige medier og genrer, og der benyttes forskellige arbejdsformer, så man lærer at omgås sproget på forskellige måder.

Udover det ovennævnte vil der kunne arrangeres studieture til f.eks. Berlin, som både afstands-, kultur- og prismæssigt ligger fordelagtigt.

Eksamen

På B-niveau kan man komme til mundtlig eksamen, og prøven varer 30 minutter. Eksamen består af 2 dele:

  1. Præsentationsteksten, en tekst på 6 normalsider, hvortil der gives en forberedelsestid på 24 timer. Denne del foregår udelukkende på tysk, og teksten, der skal præsenteres ved analyse, fortolkning og perspektivering, har relation til de emner, der er læst i løbet af 1.g og 2.g.
  2. Tekstforståelsesteksten består af en tekst på 1 normalside. Den skal refereres på dansk, og der gives en forberedelsestid på 30 minutter.

Prøven i mundtlig tysk på A-niveau ligner i sin form eksamen på B-niveau og varer 30 minutter, men her består præsentationsteksten af 8 normalsider, som skal præsenteres på tysk. Tekstforståelsesteksten er på 2 normalsider, hvoraf de første ca. 15 linjer skal oversættes ordret til dansk, og resten refereres på dansk. Der gives én samlet karakter for præstationen. Derudover er der mulighed for at komme op i skriftlig tysk, hvor der gives 5 timer til at skrive en kommenteringsopgave med forskellige valgmuligheder med udgangspunkt i et tysk tekstmateriale.