Fag

Hvorfor lære spansk?

Spansk er det andetstørste sprog i verden, og det tales af ca. 400 millioner mennesker. Det er det officielle sprog i Spanien og i hele Mellem- og Sydamerika med undtagelse af Brasilien. 21 lande i alt. Desuden er der ca. 30 millioner spansktalende i USA og på Filippinerne, og spansk er endvidere officielt sprog i FN.

De spansktalende lande og områder udgør et stadigt mere interessant marked for et bredt udsnit af danske erhvervsvirksomheder, der har et stigende behov for spansktalende medarbejdere.

Mange danskere tilbringer deres ferie i Spanien eller tager på længere ture til Latinamerika. Hvis man vil i kontakt med lokalbefolkningen, er det nødvendigt at kunne tale og forstå spansk, da de fleste stadig kun kan kommunikere på deres modersmål.

Både Spanien og de latinamerikanske lande gemmer på perler indenfor litteratur, film, musik og øvrige kulturelle udtryksformer. At lære dem at kende på originalsproget vil åbne en helt nye og fascinerende verden.

Undervisning

Udgangspunktet for undervisningen i spansk er, at ingen elev kan sproget, når vi starter. I løbet af 1.g oparbejdes et basalt kendskab via et begyndersystem, så man stifter bekendtskab med sproget og den tilhørende grammatik, og man lærer lidt om den spanske og latinamerikanske kultur.

I 2.g og 3.g arbejdes der videre med den sproglige dimension, så eleverne ved slutningen af 3.g kan forstå et enkelt talt og skrevet spansk og selv kan udtrykke sig om hverdagsagtige og mere almene sociale og politiske emner både mundtligt og skriftligt.

 I undervisningen arbejdes der med emner som latinos i USA, etniske grupper i lande i Latinamerika, de unges problemer i Spanien, danske emigranter i Argentina, dagligliv på Cuba samt spansk og latinamerikansk kunst, film og musik.

Hvis man vælger spansk som studieretningsfag, er der mulighed for at komme til Spanien på studierejse.

Eksamen

Spansk er et fag på A-niveau. Undervisningen dækker derfor alle 3 år på STX og kan afsluttes med en skriftlig og/eller en mundtlig eksamen eller slet ingen. Dette bestemmes i Undervisningsministeriet for den enkelte elev.

Skriftlig eksamen varer i 4 timer og består af A) en oversættelse fra dansk til spansk og B) en fri skriftlig opgave, der besvarer en opgaveformulering, baseret på et nutidigt spansksproget tekstmateriale på ca. 1 normalside suppleret med billedmateriale.

Mundtlig eksamen varer ½ time inkl. votering og består af følgende elementer:

  1. Samtale på spansk med udgangspunkt i et ukendt billedmateriale om almene emner (5 min.).
  2. Tekstforståelse med udgangspunkt i en ukendt, ubearbejdet prosatekst af et omfang på 1 normalside. Teksten refereres i hovedtræk på dansk (1-3 min.).
  3. Præsentation på spansk af ukendt, ubearbejdet tekstmateriale af et omfang på ca. 4 normalsider. Tekstmaterialet skal have tilknytning til et af de studerede emner (5-7 min. præsentation + efterfølgende samtale).

Ad 1) og 2): Der gives ½ time til forberedelse af de to punkter umiddelbart før eksamens start.

Ad 3): Der gives en forberedelse til denne del af prøven på mindst 24 timer.