Du skal normalt til optagelsesprøve og optagelsessamtale, hvis du

·         er blevet erklæret ikke-uddannelsesparat til STX/HF

·         ikke aflægger prøver i 9. og i nogle tilfælde 10. klasse

·         ikke har haft tysk eller fransk i fem år i grundskolen

·         ikke har bestået folkeskolens afgangseksamen

Bemærk: du kan ikke komme til optagelsesprøve, hvis du søger hf direkte fra 9. klasse.

Optagelsesprøven

Se detaljer om optagelsesprøven og et eksempel på opgavesæt her.

Hvordan bedømmes prøven?
Prøven bedømmes af to censorer udpeget af Undervisningsministeriet, og du får bedømmelsen ”bestået” eller ”ikke bestået”.

Hvordan foregår optagelsessamtalen?
Ved optagelsessamtalen deltager typisk rektor og en uddannelsesleder fra gymnasiet, og formålet er at få et indtryk af dine personlige og sociale forudsætninger for at gennemføre en uddannelse på STX eller HF. Vi kommer også ind på dine faglige forudsætninger, herunder resultatet af optagelsesprøven.

Hvornår får jeg resultatet?
På baggrund af optagelsessamtalen og optagelsesprøven bliver det vurderet, om du kan optages på STX/HF. Du får typisk resultatet den dag, hvor optagelsessamtalen gennemføres.