Fag

Naturgeografi handler om naturforhold og naturprocesser på Jorden og deres påvirkning af livet på Jorden og landskabernes geologiske udvikling. Fagets kerne er en sammenhængende forståelse af Jordens opbygning, funktion og struktur i samspil med menneskets livsvilkår. Faget forholder sig fx til, hvordan mennesker tilpasser sig, påvirker, bruger eller udnytter naturen. I naturgeografi kan du komme til at beskæftige dig med klimaforandringer, naturens energiressourcer, produktionens konsekvenser for miljøet og bæredygtighed. På den måde lærer du at forholde dig til nogle aktuelle naturfaglige problemstillinger, der påvirker vores samfund og hverdag.

Undervisning

På STX kan du vælge naturgeografi på B- eller C-niveau. På HF indgår naturgeografi som en del af den naturvidenskabelige faggruppe sammen med biologi og kemi (C-niveau). Forskellen mellem C-niveau og B-niveau er især, at der på B-niveau er tid til mere eksperimentelt arbejde, og undervisningen bliver mere emneorienteret.

Arbejdsformerne i naturgeografi er alsidige og inkluderer fx tavleundervisning, gruppe- og pararbejde, ligesom eksperimentelt arbejde og ekskursioner er en vigtig del af undervisningen. Eleverne involveres i det landsdækkende oliespil ”PetroChallenge”, og derudover tager vi ud og oplever det nordjyske landskab.

Eksempler på emner i undervisningen er:

  • Jordens udvikling, herunder den pladetektoniske model, jordskælv og vulkaner
  • Landskabernes dannelse og udvikling
  • Klimazoner og plantebælter
  • Klimaets betydning for menneskelige livsvilkår
  • Klimaforandringer i forskellige tidsskalaer
  • Vandets kredsløb og vandressourcer
  • Energistrømme og energiressourcer, fx vindenergi
  • Produktionens teknologiske udvikling
  • Produktionens miljøkonsekvenser og bæredygtighed

Eksamen

Hvis du har naturgeografi på C-niveau, kan du komme til en mundtlig eksamen, hvor du bl.a. skal diskutere en geofaglig problemstilling, I har gennemgået i undervisningen. Du får 24 minutters forberedelse før eksamen, der også varer ca. 24 minutter.

Har du naturgeografi på B-niveau, trækker du dagen før eksamen en opgave, der indeholder både et kendt og et ukendt materiale. Du får så 24 timer til at forberede dig på en mundtlig eksamen, der varer 30 minutter. Her skal du bl.a. demonstrere dine evner til at diskutere, afgrænse og perspektivere opgaven.