Fag 

Erhvervsøkonomi er et samfundsvidenskabeligt fag, der omfatter viden om innovation, iværksætteri, strategi, økonomi, organisation og afsætning. Faget giver viden om de betingelser og de muligheder, der er for at etablere og udvikle en virksomhed i et globalt og markedsorienteret samfund.

Erhvervsøkonomi beskæftiger sig med alle typer af virksomheder. Vi arbejder med »alt« – fra innovation, iværksætteri, økonomi og regnskabsforståelse over organisation til strategi og marketing. Informationer til virksomhederne hentes fra deres hjemmesider samt artikler fra dagbladet Børsen.

Faget lægger vægt på at vende blikket udad: Vi inddrager løbende gæstelærere, vi besøger mindst én virksomhed hvert år, og vi deltager hvert år i Nordjyske Nyskabere samt Proinvestors aktiespil.

Erhvervskontakt og innovation

I de seneste to år har vi deltaget i den nordjyske innovationskonkurrence Nordjyske Nyskabere. Det er en konkurrence, hvor elever/kursister i grupper på de nordjyske ungdomsuddannelser har mulighed for at dyste mod hinanden om at få de bedste idéer og realisere dem.

Konkurrencen begynder med en todages workshop i Tranum Kursuscenter, hvor man arbejder med sin idé og udvikler inspireret af folk fra regionen, universitetet og handelsskolen. Går man videre fra workshoppen, kommer man i semifinalen. I denne fase skal grupperne have kontaktet erhvervslivet for at udvikle deres idé yderligere og gøre den mere realiserbar. Den endelige vinder af konkurrencen vinder en pengepræmie, der kan/skal bruges til realisering af ideen.

Desuden besøger vi hvert år Brønderslev Kommunes erhvervskontor, hvor erhvervskonsulent Rasmus Pedersen fortæller om erhvervslivet i kommunen samt start af virksomhed.

Vi har gennem årene besøgt forskellige virksomheder, bl.a. IKEA, Gabriel og Coolshop.

Undervisning

Erhvervsøkonomi er et etårigt valgfag, og det kan vælges af både gymnasie- og hf-elever. Kernestoffet og de faglige mål er ens, så eleverne fra begge skoleformer kan uden problemer gå på samme hold.

Undervisningen er en blanding af teorigennemgang og casebaseret projektarbejde, hvor eleverne selvstændigt analyserer konkrete virksomheder. I de senere år har eleverne og kursisterne arbejdet med deres egne fiktive virksomheder i forbindelse med Nordjyske Nyskabere, og dette arbejde strækker sig over det meste af skoleåret.

Eksamen

Eksamen i erhvervsøkonomi foregår på den traditionelle måde. Man trækker et ukendt tekstmateriale og får derefter 48 minutters forberedelsestid. Efterfølgende vil der være en samtale mellem eksaminand og eksaminator på 24 minutter inkl. votering. Man bliver eksamineret i de forløb, der er gennemgået i løbet af året, dvs. fagets kernestof.