Læsevejlederne foretager i begyndelsen af skoleåret en screening af alle elever i 1. klasserne. Vi undersøger her deres læse- og stavefærdigheder. Formålet er at opfange de elever, der måtte have behov for ekstra undervisning og vejledning i forbindelse med læsning og udarbejdelse af skriftlige opgaver.

På baggrund af screeningen taler læsevejlederne med elever med særlige behov, og forskellige former for hjælp iværksættes. Det drejer sig fx om opgavehjælp og anskaffelse af og instruktion i it-rygsække. Læsevejlederne er desuden i tæt dialog med team- og faglærere omkring elevernes læse- og skrivefærdigheder.

Læsevejledningen foregår typisk i spansk grupperum for enden af gul fløj.

Opstår der i løbet af studietiden problemer i forhold til læsning og skrivning, er man altid velkommen til at kontakte læsevejlederne.

Annricka Arildskov Ledet al@slet-dette.br-gym.dk

Xenia Rodler xa@slet-dette.br-gym.dk