Fag

Biologi er læren om liv.  Faget beskriver, hvordan liv er sammensat og fungerer. Især er der fokus på vores egen krops anatomi og fysiologi.

Det biologiske verdensbillede er bygget op omkring evolutionsteorien, som beskriver, hvordan livet er blevet udviklet – og stadig udvikler sig.

Den biologiske viden forøges dagligt, og mange af de nye opdagelser er med til at forbedre vores liv. Eksempelvis betyder ny viden om vaccinationer, at vi bedre kan forebygge sygdomme.

Det biologiske fagområde danner grundlag for mange forskellige produktionsformer, fx i landbruget, mejerisektoren og medicinalindustrien. Faget bidrager derfor i høj grad til den økonomiske velfærd.

Undervisning

På STX kan du vælge biologi som valgfag. Ønsker du biologi på A-niveau, skal du vælge studieretning 2.

På HF skal du have biologi på C-niveau og kan vælge det som valgfag på B-niveau.

Det eksperimentelle arbejde er en vigtig del af undervisningen i biologi. Vi laver mange forskellige forsøg, undersøgelser og øvelser. Endvidere tager vi på ekskursioner, fx til Aalborg Zoo, Randers Regnskov og ud i den ægte, vilde natur. Formålet er, at du selv er aktiv i det biologiske arbejde og bruger dine praktiske evner, kreativitet og nysgerrighed i udforskningen af naturens mysterier.

I biologi på A-niveau får du en detaljeret indsigt i kroppens opbygning, sygdom, sundhed, natur, miljø, genetik og bioteknologi. Det vil være oplagt at vælge biologi på højt niveau, hvis du fx vil læse til læge, sygeplejerske, fysioterapeut, dyrlæge eller agronom.

Eksempler på temaer:

Rusmidler
Konditions- og styrketræning
Stress
Doping
Malaria
Slankekure
Sukkersyge
Sex og graviditet
Gensplejsning
Regnskoven
Lykkepiller

Eksamen

På STX kan du komme til både mundtlig og skriftlig eksamen i biologi, hvis du har faget på A-niveau. Den skriftlige prøve varer 5 timer. Ved den mundtlige eksamen får du dagen før udleveret en opgave og har så 24 timers forberedelse før eksaminationen, der varer 30 minutter.

På B-niveau trækkes en opgave dagen før. Du har så 24 timer til at forberede dig på den mundtlige eksamination, der varer 30 minutter. På C-niveau trækker du et spørgsmål og har 24 minutters forberedelse, efterfulgt af ca. 20 minutters mundtlig eksamination.

Hvis du går på HF, skal du til en mundtlig eksamen i biologi.

Prøven indgår i Naturvidenskabelig Faggruppe (NF; biologi, kemi og naturgeografi) Den er delt op i en intern flerfaglig prøve, der afholdes i slutningen af det samlede undervisningsforløb, samt en ekstern prøve i ét af de tre NF-fag, hvor udvælgelse heraf sker ved udtrækning.

Eksaminationstiden for begge prøver er på ca. 24 minutter, og det er kun ved den eksterne prøve, at der gives forberedelsestid, ligeledes på ca. 24 minutter.

Ved den eksterne prøve trækkes en af opgaverne med bilag ved eksamens start. (Opgaverne uden bilag er kendte af eksaminanderne inden prøven).