Fag

En god kondition giver velvære og udholdenhed i hverdagen. Idræt i gymnasieskolen giver dig et godt fundament for at vedligeholde og forbedre din kondition samt inspiration til, hvordan du kan være fysisk aktiv, uden at det er kedeligt.

Fysisk aktivitet resulterer i positive fysiologiske ændringer, stimulerer stofskiftet og hormon- og immunsystemet. Læg dertil livsglæde, overskud, selvtillid og handlekompetencer. Forskning viser også, at der er en positiv sammenhæng mellem fysisk aktivitet og kognitive processer, som forudsætter læring.  

Undervisning

C-niveau

Idræt på C-niveau er et obligatorisk fag med almindelig karaktergivning gennem alle tre år i gymnasiet og første år på HF. Det centrale i faget er den fysiske aktivitet, som bliver varieret: Grundtræning, musik og bevægelse, test, Les Lanciers, atletik, basketball o.m.a. Indimellem laves teorisekvenser for at få indblik i de fysiologiske ændringer, den fysiske aktivitet resulterer i.

Fagets formål er således at skabe indsigt i, hvordan menneskekroppen fungerer under arbejde, give inspiration til, hvordan man kan være fysisk aktiv fremadrettet efter gymnasietiden, og hvordan idræt spiller en central rolle for den enkeltes velbefindende og den generelle danske folkesundhed.

På BG er der hvert år masser af frivillig idræt, bl.a. en turnering på Nordjyllands Idrætshøjskole med volleyball-, fodbold- og håndboldkampe mod hold fra andre gymnasieskoler i Nordjylland. Derudover afholdes interne klasseturneringer i volleyball og fodbold fordelt henover skoleåret.

B-niveau

I forhold til idræt C-niveau er 3 ting anderledes: 

  • mængden af teoriundervisning
  • antallet af timer
  • man kan komme til eksamen i 3.g/2.HF

Teoriundervisningen indebærer konkrete cases med forskellige videnskabsteoretiske tilgange, dvs. naturvidenskabeligt og humanistisk/samfundsvidenskabeligt, hvori relevant teori inddrages.

Naturvidenskabelige temaer er fx hjerte/kredsløb, muskelfunktion og styrketræning, træningsplanlægning, kost og præstationsoptimering, testning og doping. Humanistisk/samfundsvidenskabelige temaer kan for eksempel være motivations- og eliteidrætspsykologi, befolkningens idrætsvaner, indretning af byrum og idrætsfremme, samspillet mellem idræt og politik, OL og medier samt historisk udvikling fra boksning og diskoskast i oldtidens Grækenland til den moderne fitnesskultur. Idræt på B-niveau kan enten være et studieretningsfag eller et ét-årigt valgfag i 3.g/2.HF.

I løbet af året gennemgås idrætsdiscipliner, som ligger indenfor hovedområderne musik og bevægelse, nye og klassiske idrætter samt boldspil. Konkret, hvilke discipliner, aftaler læreren og eleverne i fællesskab.  

Eksamen

Idræt på C-niveau er endnu ikke eksamensfag.

Eksamen i idræt B-niveau består af en 2-delt prøve, dels praktisk idræt og dels teoretisk. I den praktiske prøve skal du vise praktiske færdigheder indenfor to af de discipliner, der har været undervist i. Ca. 10 minutter pr. disciplin. Den teoretiske prøve tager udgangspunkt i en lærerformuleret case fra idrættens verden, der diskuteres ud fra den opnåede teoretiske indsigt. Du får 48 minutters forberedelse til at analysere, diskutere og perspektivere teksten før eksaminationen, der varer 24 minutter.