Brønderslev Gymnasium og HF's bestyrelsens forretningsorden

Brønderslev Gymnasium og HF's bestyrelsens vedtægter

Brønderslev Gymnasium og HF's bestyrelsens resultatkontrakt rektor og indberetningsskema om udmøntning af resultatkontrakt

Opfyldelse og udmøntning af resultatlønskontrakt 2020-2021

På bestyrelsesmøde tirsdag den 14. september 2021, har bestyrelsen gennemgået og behandlet ”Rapport vedrørende resultatlønskontrakt 2020-2021” udarbejdet af skolens ledelse.

Bestyrelsens samlede vurdering og konklusion af udmøntningsgrad blev følgende:

Allerførst kvitterer bestyrelsen for en rigtig god og gennemarbejdet rapport.

Bestyrelsen er ved sin gennemgang af de enkelte punkter under Basisramme og Ekstraramme kommet frem til følgende udmøntningsgrader

Basisramme:
Udmøntningsgrad – 98,50 %.

Ekstraramme:
Udmøntningsgrad – 98,50 %.

Bestyrelsen finder det opnåede meget tilfredsstillende, særligt i lyset af de relative svære betingelser som skoleåret / kontraktperioden førte med sig i lyset af Covid-19 situationen.

Udmøntningen til skolens ledelse er særdeles velfortjent.

Pva. bestyrelsen
Brian Bertelsen, fmd.