Brønderslev Gymnasium og HF's bestyrelsens forretningsorden

Brønderslev Gymnasium og HF's bestyrelsens vedtægter

Brønderslev Gymnasium og HF's bestyrelsens resultatkontrakt rektor og indberetningsskema om udmøntning af resultatkontrakt

Opfyldelse og udmøntning af resultatlønskontrakt 2019-2020

På bestyrelsesmøde g.d., tirsdag den 1. september 2020, har bestyrelsen gennemgået og behandlet ”Rapport vedrørende resultatlønskontrakt 2019-2020” udarbejdet af skolens ledelse.

Bestyrelsens samlede vurdering og konklusion af udmøntningsgrad blev følgende:

Allerførst kvitterer bestyrelsen for en flot rapport, der endnu engang er godt gennemarbejdet og med en rigtig god detaljeringsgrad.

Bestyrelsen er ved sin gennemgang af de enkelte punkter under Basisramme og Ekstraramme kommet frem til følgende samlet udmøntningsgrad:

Basisramme:

Udmøntningsgrad – 96,8 %.

Ekstraramme:

Udmøntningsgrad – 99,60 %.

Bestyrelsen er særdeles tilfreds med det opnåede. Udmøntningen af den indgåede resultatlønskontrakt er flot præsteret, også i lyset af et markant anderledes skoleår, bl.a. pga. corona-situationen. Udmøntningen til skolens ledelse er velfortjent.

Pva. Bestyrelsen
Brian Bertelsen, fmd.

<font face="Times New Roman"></font>