Brønderslev Gymnasium og HF's bestyrelsens forretningsorden

Brønderslev Gymnasium og HF's bestyrelsens vedtægter

Brønderslev Gymnasium og HF's bestyrelsens gældende resultatlønskontrakt rektor

Brønderslev Gymnasium og HF's bestyrelsens seneste resultatlønskontrakt rektor og indberetningsskema om udmøntning af resultatkontrakt

Udmøntning af resultatlønskontrakt 2021-2022

På bestyrelsesmøde tirsdag den 13. september 2022 har bestyrelsen gennemgået og behandlet ”Rapport vedrørende resultatlønskontrakt 2021-22” udarbejdet af skolens ledelse.

Bestyrelsens kvitterede indledningsvist for en god og gennemarbejdet rapport.

Bestyrelsens kom ved sin gennemgang af de enkelte punkter under Basisramme og Ekstraramme frem til følgende samlede vurdering og konklusion på udmøntningsgrader:

Basisramme: Udmøntningsgrad – 90,25 %.

Ekstraramme: Udmøntningsgrad – 95 %.

Bestyrelsen finder det opnåede meget tilfredsstillende, og udmøntningen til skolens ledelse er velfortjent.

Pva. Bestyrelsen

Brian Bertelsen, fmd.