1.  Faglige udfordringer for alle

Alle elevers potentiale skal udfordres, og den enkelte elev skal rykke sig mest muligt. Det ses i det daglige f.eks. ved:

 • Vi arbejder med tydelige forventningskrav til alle elever.
 • Vi tilrettelægger indsatser for elever med særlige behov – både hvis man har brug for særlig hjælp eller særlige udfordringer.
 • Vi anvender systematisk faglige evalueringer og feed-back i undervisningen.

 

2.  Fællesskab og engagement

På BG vil vi hinanden. Her er forventninger om at deltage i fællesskabet og om at bidrage med sit engagement. Her er højt til loftet og plads til forskellighed - og her er altid nogen at snakke med. Det ses i det daglige f.eks. ved:

 • Vi afvikler idrætsdag, temadage, teaterforestilling, fester, fagcamps mv., hvor du rykkes tæt sammen med de andre elever på tværs af klasser, årgange og uddannelser.
 • Vores elever arbejder i elevteams i de enkelte klasser og elevrepræsentanter deltager jævnligt i møder med klassens teamlærere.
 • Vores faglærere, teamlærere, studievejledere og uddannelsesledere møder eleverne i øjenhøjde og vores dør står altid åben.

 

3.  Viden der kan bruges

Viden skal ikke være støvet og tørt. Viden skal give mening og skal kunne bruges også uden for skolen. Elever fra BG uddannes til at kunne tage del i samfundslivet på en ballast af solid viden. Det ses i det daglige f.eks. ved:

 • Vi samarbejder med videregående uddannelser i regionen, det lokale erhvervsliv samt lokale institutioner og foreninger.
 • Vi lægger stor vægt på muligheden for at lave faglige ekskursioner i dagligdagen. Biologi skal f.eks. ikke kun læses, det skal også gøres og opleves.
 • Vi arbejder med innovative projektforløb, hvor du skal bruge din viden til at udvikle nyt og præsentere det for andre.

 

4.  Udsyn

På BG dyrker vi både det store og det lille udsyn – det internationale og det lokale. Vi tager ud i verden og tager verden ind på skolen, så du oplever noget anderledes på den gode måde. Det ses i det daglige f.eks. ved: 

 • Vi tilbyder alle elever en længere tur hvert år (Københavnertur i 1g/1hf, studieture i 2g/2hf og studieretningsekskursioner i 3g).
 • Vi åbner skolen op for verden, når vi jævnligt afvikler fællestimer, hvor mennesker med noget på hjertet inspirerer eller udfordrer vores elever.
 • Vi deltager i internationale EU-samarbejdsprojekter med elev-udvekslinger.