Fag

”Hvorfor skal vi have religion, når folk bliver mindre og mindre religiøse?” Det spørgsmål er der sikkert mange, der stiller sig. Spørgsmålet bygger blot på en forkert præmis. Uden for Europa er religionens betydning nemlig ikke aftagende, men tiltagende. I en global verden, hvor forskellige kulturer mødes på godt og ondt, er det derfor nødvendigt at have en forståelse for religionen og dens betydning. Denne forståelse giver religionsfaget. Samtidig må vi erkende, at vi som danskere og europæere er en del af en kristen kulturarv, hvad enten vi vil det eller ej, og også denne kulturarv giver faget et indblik i.

Målet med religionsfaget er ikke, at du skal blive religiøs. Du skal opnå en forståelse for religiøse mennesker, men du skal også lære at stille kritiske spørgsmål til de religiøse tekster. I fællesskab skal vi analysere dem som menneskeskabte tekster, der er skrevet af mennesker til mennesker, og hermed er vi fremme ved fagets centrale disciplin: Tekstlæsning.

Undervisning

Religion på C-niveau er et fag, som alle STX-elever skal have enten i 2. eller 3.g. På både HF og STX kan du vælge religion på B-niveau.

I faget arbejder vi også med verdensreligionerne. Kristendom og Islam er obligatoriske, og herudover kan vi arbejde med buddhisme, hinduisme eller jødedom. Desuden er der mulighed for at arbejde med filosofiske emner som eksistentialisme eller religionskritik.

I nogle studieretninger er eleverne så heldige, at de har mulighed for at vælge religion på B-niveau. Her bygger vi videre på C-niveauet, men kommer mere i dybden. Inden for kristendommen kan vi fx arbejde med kristne referencer i film og skønlitteratur, eller vi kan beskæftige os med den pirrende dialektiske teologi, hvis tilhængere i det 20. århundrede provokerede og begejstrede med påstande som ”Gud eksisterer ikke”, ”Der findes ingen kristen moral”, ”Jesus er amoralsk” og ”Det giver ingen mening at tale om det evige liv”.

Hvad enten du har religion på C- eller B-niveau, vil undervisningen veksle mellem klasseundervisning og forskellige former for gruppearbejde. Derudover kan ekskursion og feltarbejde indgå i undervisningen, hvor det falder naturligt.

Eksamen

Som sagt er religionsfagets centrale disciplin tekstlæsning, og fagets eksamen er mundtlig. Til en eksamen skal du karakterisere, analysere, fortolke og perspektivere en ukendt tekst.  Du skal med andre ord demonstrere, at du har sans for tekstens detaljer og samtidig kan indplacere dem i en større religiøs sammenhæng.  På C-niveau tager en eksamen 24 minutter, og der er 24 minutters forberedelse. På B-niveau tager den 30 minutter, og der er 30 minutters forberedelse, men her skal eleven også forsvare et projekt, som han eller hun har skrevet inden for et selvvalgt område.

Går du på HF, indgår religion på C-niveau som en del af den obligatoriske kultur- og samfundsfagspakke. Her skal du op i en ”KS”-eksamen – læs mere her.