Fag

Filosofi betyder: Kærlighed til viden
Og det er netop, hvad faget filosofi forsøger at dyrke. I filosofi søger vi hele tiden at stille de store spørgsmål og undersøge de mulige svar, der gennem begrundelsen giver tilværelsen mening.

Filosofi betragter sig selv som et metafag, dvs. et fag, der ser på viden og dermed på de andre fag i gymnasiet og HF »sådan lidt fra oven«. Vi beskæftiger os med emner, der omhandler alt lige fra atomfysik over demokrati til kærlighed og skønhed. Dette betyder, at du ofte vil kunne opleve filosofi som et støttefag, der vil kunne styrke din forståelse af problemstillinger fra andre fag, idet du opnår en begrebsmæssig baggrundsviden, der kan være med til at spotte sammenhænge eller uoverensstemmelser mellem de øvrige fag. Vi behandler med andre ord de spørgsmål, der er grundlæggende for den menneskelige tilværelse og for alle fag og videnskaber.

Undervisning

Filosofi er et valgfag på C-niveau på både STX og HF. Holdene er derfor ofte blandede STX- og HF-hold. I filosofi lærer du at redegøre for såkaldt filosofiske problemstillinger. Hvad enten der er tale om noget så abstrakt som meningen med livet eller noget så konkret som stillingtagen til aktiv dødshjælp, så vil du i filosofiundervisningen møde nogle af de traditionelle løsningsforslag til disse problemer, og disse vil gøre dig i stand til at diskutere de filosofiske problemstillinger på et sagligt og fagligt grundlag. Vi kunne fx arbejde med:

  •       Hvad er et menneske?
  •       Hvordan bliver jeg lykkelig?
  •       Hvad består verden af?
  •       Har vi en fri vilje?
  •       Hvad er retfærdighed?
  •       Findes der en rigtig måde at leve på?
  •       Hvad er det gode samfund?

I undervisningen arbejder vi en hel del med filosofiske tekster - både klassiske og moderne. Tiden bruges mest på at gennemgå og samtale om teksterne, diskussioner af problemstillingerne, og så inddrager vi gerne hverdagseksempler, TV-serier, film, romaner, kunst osv. som perspektiverende materiale.

Eksamen

Eksamen foregår som en mundtlig prøve, hvor du trækker 1-3 tekster (maks. 4 normalsider), men hovedparten af tekstmaterialet kender du fra undervisningen. Du kommer med andre ord primært op i noget materiale, som vi har gennemgået i undervisningen. Teksten eller teksterne er normalt suppleret med 2–3 spørgsmål, der skal besvares i fremlæggelsen. Eksaminationstiden er ca. 24 minutter, og der gives ca. 48 minutter til forberedelse.