Samfundsfag A og Matematik A

Denne studieretning er for dig, der er interesseret i samfundsfaglige problemstillinger og samtidig gerne vil arbejde i dybden med matematiske teorier og modeller. Der vil være et særligt fokus på samfundsøkonomi, da det i høj grad er et af de felter, der binder de to studieretningsfag sammen. Undervisningen giver dig redskaber til at forstå, hvad der sker i samfundet i dag.

Efter studentereksamen skal du måske læse statskundskab, matematik, statistik, erhvervsøkonomi, jura eller noget helt andet…

Links

Du kan få et overblik over fagenes fordeling og dine mulige valgfag på denne studieretning her.  Bemærk at alle grundforløb på stx er helt ens. Læs mere om grundforløbet her.

Studieretningsdesigneren kan du se, hvilke uddannelser du kan komme ind på, hvis du vælger denne studieretning. HUSK at angive 2. fremmedsprog, når du bruger Adgangskortet for at få et retvisende søgeresultat for, hvad en given studieretning giver adgang til.