Fransk begyndersprog A

Faget fransk giver dig internationale færdigheder og viden. Når du vælger fransk begyndersprog A, får du adgang til ikke bare et helt nyt sprog, men også til en verden af viden om fransktalende lande i Europa, Afrika, Nordamerika, Mellemøsten og Asien.

Som franskelev beskæftiger man sig ikke kun med tekstlæsning og grammatikøvelser. Man arbejder også med at få indblik i fransk kultur: Mad, mode, sport, film, politik- og samfundsforhold, naturvidenskab og historie. Franskundervisningen indeholder dermed mange tværfaglige elementer, der kan supplere elevernes viden fra andre fag som f.eks. biologi, idræt, dansk, historie, og samfundsfag.

Undervisning

I undervisningen arbejder vi med udtale, ordforråd og grammatisk viden. Vi fokuserer på ligheder mellem fransk, dansk og engelsk. Der er mange låneord fra fransk i det danske sprog: kommunikation, konference, konkurrence, diskussion, talent, spekulation osv. Disse ord giver os en god forståelse for det franske sprog, og de udgør et solidt grundlag for at lære endnu flere ord på fransk. I fransktimerne læser vi tekster, ser filmklip, laver quizzer, synger, skriver rap-tekster, laver rollespil og beskriver billeder. I forlængelse af undervisningen har vi også mulighed for at tage i biografen og se en fransk film, at tage i teatret og se et skuespil af f.eks. Molière eller at lave fransk mad til hinanden i hyggelige omgivelser hjemme hos fransklæreren.

Eksamen

Eksamen i fransk begyndersprog A består af en skriftlig prøve og en mundtlig prøve.

Ved den skriftlige prøve skal eleven arbejde med oversættelse fra dansk til fransk samt fri skriftlig udtryksfærdighed. Prøven tager udgangspunkt i et nutidigt fransksproget tekstmateriale på ca. én normalside suppleret med billedmateriale. Eleverne har fire timer til at besvare opgaverne.

Ved den mundtlige prøve skal eleven forberede sig på tre forskellige aktiviteter:

1) tekstforståelse

2) billedbeskrivelse

3) præsentation af ukendt fransk tekst

24 timers forberedelse:
Der er 24 timers forberedelsestid til præsentationen af en ukendt fransk tekst.

30 minutters forberedelse:
På selve eksamensdagen trækker eleven en ukendt fransksproget prosatekst (på én normalside) og et billede. Derefter får eleven en samlet forberedelsestid på 30 minutter til at gengive den franske tekst på dansk og til at lave en billedbeskrivelse på fransk.

Bedømmelse:
Der gives én samlet karakter for elevens tekstforståelse, billedbeskrivelse, præsentation af en ukendt fransk tekst og uddybende samtale på fransk.