Adgangskrav til uddannelsen til hf-eksamen

Du kan have retskrav på at blive optaget på den 2-årige uddannelse til hf-eksamen i op til to år efter 9. og et år efter 10. klasse, hvis du opfylder adgangsforudsætningerne.For at have retskrav på optagelse til den 2-årige uddannelse til hf-eksamen i op til to år efter 9. klasse* skal du:

 • have søgt rettidigt til optagelse til det nye skoleår, hvor du ønsker at starte uddannelsen
 • være vurderet uddannelsesparat i 9. klasse med mindst 4,0 i gennemsnit af alle afsluttende standpunktskarakterer
 • have modtaget prøveforberedende undervisning i 2. fremmedsprog i 5.-9. klasse eller prøveforberedende undervisning, der står mål hermed
 • have aflagt folkeskolens obligatoriske prøver efter 9. klasse i henhold til folkeskolelovens regler
 • have bestået folkeskolens afgangseksamen
 • have bekræftet det faglige niveau fra uddannelsesparathedsvurderingen ved de lovbundne prøver fra folkeskolens afgangseksamen, det vil sige have opnået 4 i gennemsnit af de lovbundne prøver.

Har du ikke retskrav efter 9. klasse, kan du få retskrav på optagelse til den 2-årige uddannelse til hf-eksamen i op til et år efter afslutningen af 10. klasse*, hvis du:

 • har søgt rettidigt til optagelse til det skoleår, hvor du ønsker at starte uddannelsen
 • er vurderet uddannelsesparat i 10. klasse med mindst 4,0 i gennemsnit af alle afsluttende standpunktskarakterer
 • har modtaget prøveforberedende undervisning i 2. fremmedsprog i 5.-9. klasse eller prøveforberedende undervisning, der står mål hermed
 • har aflagt folkeskolens 9.-klasseprøve i 2. fremmedsprog efter 9. klasse, hvis prøven er blevet udtrukket, eller 10.-klasseprøve i 2. fremmedsprog efter 10. klasse
 • i 10. klasse har fået undervisning i dansk, engelsk og matematik og aflagt 10.-klasseprøver i alle tre fag, både mundtligt og skriftligt
 • har aflagt folkeskolens fælles 9.-klasseprøve i fysik/kemi, biologi og geografi efter 9. klasse eller 10.-klasseprøven i fysik/kemi i 10. klasse
 • har opnået mindst 2,0 i både dansk og matematik i 10.-klasseprøverne.

Uddannelsesparathed

Uddannelsesparathedsvurderingen er en helhedsvurdering af, om du har tilstrækkelige faglige såvel som personlige og sociale forudsætninger for at gennemføre uddannelsen.

For at opfylde de faglige forudsætninger for uddannelsesparathed i 8., 9. eller evt. 10. klasse, skal du have mindst 4,0 i gennemsnit af alle afsluttende standpunktskarakterer.

Læs mere om processen for uddannelsesparathed

Bemærk: Hvis du er vurderet ikke uddannelsesparat

Er du vurderet ikke-uddannelsesparat, kan du optages på den 2-årige uddannelse til hf-eksamen, hvis du får mindst 6,0 i de lovbundne prøver ved folkeskolens afgangseksamen og i øvrigt opfylder adgangsforudsætningerne.

Optagelse efter konkret vurdering

Optagelse efter en konkret vurdering er en mulighed for de elever, som søger den 2-årige uddannelse til hf-eksamen direkte efter 10. klasse, men ikke opfylder forudsætningerne for at have krav på optagelse. En konkret vurdering er en helhedsvurdering, som laves på baggrund af en centralt stillet optagelsesprøve og en samtale.

Optagelse, der ikke sker direkte efter 9. eller 10. klasse

Hvis du ikke søger om optagelse i direkte forlængelse af 9. eller 10. klasse og ikke har retskrav på optagelse, kan du optages efter en standardiseret vurdering af de dine faglige, sociale og personlige forudsætninger for at påbegynde og gennemføre uddannelsen.

Har du en almen forberedelseseksamen i henhold til avu-loven eller en hertil svarende eksamen efter lov om forberedende grunduddannelse, har du dog krav på optagelse, hvis du søger i den førstkommende optagelsestermin, efter at den sidste af prøverne er bestået.

*Den udvidede mulighed for at opnå retskrav på optagelse i op til to år efter 9. klasse og et år efter 10. klasse er betinget af, at lovforslag om ændring af adgangsforudsætninger til de gymnasiale uddannelser vedtages og træder i kraft den 1. april 2020.

Søg via www.optagelse.dk. Har du brug for hjælp, kan du kontakte din uddannelsesvejleder. Ansøgningsfristen er den 1. marts. Hvis du søger efter den 1. marts, skal du kontakte skolen.

Du kan kun anføre den samme uddannelsesinstitution i ét af dine uddannelsesønsker, med mindre institutionen udbyder sine uddannelser på forskellige adresser.

Du har i alt 5 ønsker, men du har ingen sikkerhed for at få dem opfyldt.

Valg du skal træffe

Sammen med din ansøgning til HF skal du vælge mellem: idræt, billedkunst, mediefag og musik. Hvis du vælger Uniform fagpakken, skal du dog vælge idræt. Du har efterfølgende mulighed for at opgradere langt de fleste C-niveau fag til et B-niveau i 2.hf.

Er du i tvivl 

Hvis du har spørgsmål vedr. optagelse på hf, er du velkommen til at kontakte vores hf-studievejleder Lene Hansen - e-mail lh@slet-dette.br-gym.dk.