Fag

Mediefag er et fag, som bevæger sig indenfor viden om film og tv, såvel teoretisk som praktisk. Faget er meget aktuelt, idet vores hverdag i stigende grad involverer brug af medier både privat og arbejdsmæssigt. I mediefag lærer du også at forholde dig kritisk og analytisk til medier og deres anvendelse. Gennem året arbejder vi fx med mediehistorie, mediegenrer, målgrupper, budskaber, virkemidler, farver, lys, komposition, grafik m.m. Mediefag er altså et fag, som giver dig mange brugbare kompetencer, både praktiske og teoretiske, men også menneskeligt set i forhold til den proces, det er at skabe et produkt sammen med dine kammerater. Kompetencerne kan bruges i resten af din gymnasietid, men er absolut også anvendelige i tiden efter gymnasiet. Året munder ud i en kortfilmsproduktion, som du kan blive eksamineret i, samtidig med at du trækker et filmspørgsmål, hvor du demonstrerer din teoretiske kunnen.

Undervisning

Undervisningen i mediefag er meget varierende og kan groft sagt deles op i to hoveddele:

Teoretisk/analytisk del: Her ser vi fx mange filmklip, som vi analyserer og laver shot-to-shot-analyser af. Det enkelte filmklip dissekeres ned til mindste detalje. Det giver dig en grundlæggende teoretisk viden om, hvordan film bygges op, og hvilke elementer man kan bringe i spil for at fortælle en historie.

Praktisk del: Du kommer til at lave mange øvelser i løbet af året, hvor din teoretiske viden kommer i spil. Øvelser og filmproduktion foregår altid i grupper. Øvelserne kunne fx handle om, hvordan man laver en god beskæring, hvilket perspektiv der er godt i specifikke situationer, hvordan man laver ordentlige lydforhold, hvordan lyset skal være, hvis man vil skabe en særlig atmosfære, hvad en ”travelling” er, og hvordan man laver den flot uden at have det dyre Hollywood-udstyr og så videre. Alle disse små øvelser leder hen imod et pilotprojekt, som er en mindre, bunden opgave.

Efter pilotprojektet har du en faglig ballast, som gør, at du er klar til din eksamensproduktion. Her skal du lave en film på 4-5 minutter. Det er her, kronen sættes på værket, kreativiteten slippes løs, og du bringer alle de elementer i spil, som du har arbejdet med i løbet af året.

Eksamen

Man laver altid en eksamensproduktion, men kun på HF er man sikker på, at man kommer til eksamen. Eksamen er en to-delt eksamen, hvor man først er oppe som gruppe og fremlægge sin film, hvorefter man individuelt trækker et klip fra et emne, man har arbejdet med i løbet af året. Herefter har man 30 minutter til at forberede sig og eksamineres ligeledes i 30 minutter. Man skal altså til eksamen vise, at man både kan den praktiske del af faget, via sin produktion, men man skal ligeledes have styr på den teoretiske del, for den skal man brillere med i sin analyse.