I samarbejde med Aalborghus Gymnasium har vi fået støtte fra Region Nordjyllands Udviklingspulje. Det betyder, at vi i skoleåret 23/24 sætter fuld fokus på undervisning med miljø og klima i centrum. Vi kalder projektet ”Grøn Dannelse”.

Gennem Grøn Dannelse tydeliggøres den del af almendannelsen, der vedrører individets rolle i forhold til miljømæssig bæredygtighed. Vi sigter efter en handlekompetence hos eleverne.

Projektet opbygger gennem en række aktiviteter kompetencer hos eleverne, så Grøn Dannelse ikke blot drejer sig om viden, men også om handlinger. Projektets vigtigste formål er at skabe en tråd gennem gymnasiets undervisning i bæredygtig udvikling, give den en tydelige progression og knytte den til gymnasieelevernes handlemuligheder i bæredygtighedsaspekter.

Vi glæder os til at komme i gang.

Kontakt projektleder  og vicerektor på Brønderslev Gymnasium og HF Søren Kveiborg for nærmere information.