STX

Hvis du overvejer at tage en studentereksamen, kan du under menupunktet STX læse mere om, hvordan en studentereksamen er opbygget, hvilke fag du skal have, og hvilke optagelseskrav du skal opfylde. Se også video om BG her.

Det almene gymnasium er en studie-forberedende uddannelse, som giver dig et bredt og solidt fundament for at læse videre på en kort, en mellemlang eller en lang videregående uddannelse, uanset om du interesserer dig for naturvidenskab, samfundsvidenskab eller humanistiske fag.

STX er den ungdomsuddannelse, der giver adgang til flest videregående uddannelser.

På Undervisningsministeriets hjemmeside kan du læse mere om Bekendtgørelse om de gymnasiale uddannelser. Her kan du også se Læreplaner

Vær opmærksom på, at hvis du er startet efter 1. august 2022, er det Læreplaner 2022, der er gældende. Hvis du er startet før 1. august 2022, er det Læreplaner 2020, der er gældende.

Læs mere om STX

HF

Under menupunktet HF kan du læse mere om HF-uddannelsen. Her kan du eksempelvis finde svar på, hvad der særligt kendetegner en HF-eksamen, hvilke fag du vil blive tilbudt, og hvordan du søger om optagelse. Se også video om BG her.

Den 2-årige HF henvender sig til unge med interesse for viden og fordybelse. Uddannelsen sigter primært mod videregående uddannelse, men der er i højere grad end i gymnasiet lagt vægt på både den teoretiske og den praktiske dimension.

På Undervisningsministeriets hjemmeside kan du læse mere om Bekendtgørelse om de gymnasiale uddannelser. Her kan du også se Læreplaner.

Læs mere om HF