Fag

Historie drejer sig om, hvorledes mennesket har levet sammen og forholdt sig til samfund og natur fra oldtiden og til i dag. Historie er et humanistisk fag, når det har fokus på menneskets handlinger, og et samfundsvidenskabeligt fag, når handlinger og aktiviteter ses i sammenhæng med samfundet.  I historien lærer du at stille spørgsmål til fortiden, der er med til at give dig en forståelse af den komplekse verden, du lever i.

I historie lærer du at arbejde kritisk med de ting, der er grundlaget for den historiske viden. Det, vi i historie kalder kilder.

På HF er historie sammen med samfundsfag og religion i ét fag, der hedder kultur- og samfundsfag.  Her er der både tale om særfaglige forløb i historie og tværfaglige, hvor de tre fag arbejder sammen.

Undervisning

På STX er historie et fag på A-niveau og obligatorisk alle 3 år. På HF er faget på B-niveau og obligatorisk begge år.

I historie på STX skal vi igennem mindst 9 forløb, der belyser historien fra oldtiden til i dag. Det kaldes fagets kernestof. Vi skal arbejde med dansk historie såvel som med verdenshistorien. Undervisningen styres af en række faglige mål, der gør, at mange af historiens aspekter bearbejdes. Det gælder centrale udviklingslinjer: Hvorfor og hvordan man opdeler historien i perioder. Hvordan mennesket har formet historiens gang og selv er blevet formet af historien. De forskellige samfundsformer. Jeres evne til at indsamle viden om fortiden og at bearbejde den kritisk.  Jeres evne til at stille spørgsmål til historien.

Vi arbejder med mange typer af materialer, og faget indgår i forskellige ekskursioner, f.eks. Lindholm Høje, 1.g turen til København og i studierejser.

På HF har kernestoffet fokus på dansk historie og identitet, hovedlinjer i europæisk historie, styreformer, kampen mellem ideologierne i det 20. århundrede og forholdet mellem den vestlige kulturkreds og den øvrige verden. Faget kan indgå i studieture og ekskursioner.

Eksamen

På STX er eksamen med 24-timers forberedelse. I får udleveret et ukendt materialesæt til et af forløbene. I skal så forberede nogle spørgsmål og problemstillinger til materialet og det forløb, materialet er en del af. Efter forberedelsen skal I til en eksamen på 30 minutter, hvor I dels skal fremlægge og besvare de spørgsmål og problemstillinger, I har lavet, og dels have en samtale med læreren om emnet.

På HF er eksamen en tværfaglig eksamen sammen med religion og samfundsfag. Forberedelsestiden starter ca. en måned før eksamen. I den periode skal I lave en synopsis, som danner grundlag for eksamen, der varer 45 minutter. Her er der tale om, at I fremlægger noget selv og en samtale mellem jer og fagets lærere.