Ansøgning og optagelse

Ansøgning og optagelse

Optagelse

For at være sikker på at blive optaget på den 2-årige højere forberedelseseksamen (HF) skal du være erklæret uddannelsesparat af gymnasiet eller en UU-vejleder og have en udfyldt uddannelsesplan.

Du skal desuden opfylde alle de herunder nævnte betingelser:

Ansøgere skal have aflagt folkeskolens 9. eller 10. klasse-prøve i:

1. dansk (skriftlig og mundtlig)
2. matematik (skriftlig og mundtlig)
3. engelsk (skriftlig og mundtlig)
4. fysik/kemi

Endvidere skal ansøgere opfylde følgende krav:

  •  
have modtaget 4 års prøveforberedende undervisning i 2. fremmedsprog (tysk eller fransk), og som minimum være indstillet til prøve efter 9. klasse.

Du har også krav på optagelse, hvis du i stedet har bestået en række fag i almen forberedelseseksamen og søger optagelse i den førstkommende termin, efter at du har bestået fagene.

De fag, du skal bestå, er: dansk eller dansk som andetsprog, engelsk og matematik, alle på D-niveau. Desuden naturvidenskab og et af fagene fransk, historie, samfundsfag eller tysk, alle på G-niveau eller derover.

Optagelse efter konkret vurdering

Hvis du ikke kan optages ud fra ovenstående regler, kan du optages på grundlag af rektors vurdering af de standpunktskarakterer, som du måtte have, prøveresultater fra forudgående undervisning, udtalelser om dine kvalifikationer, og, hvis vi skønner det formålstjenligt, en samtale eller en optagelsesprøve.

Formålet med optagelsesprøven er at give dig lejlighed til at vise en sådan faglig viden og modenhed, at du må forventes at kunne følge undervisningen på tilfredsstillende måde og fuldføre uddannelsen på normal tid.

Ansøgning

Søg via www.optagelse.dk. Har du brug for hjælp, kan du kontakte din uddannelsesvejleder. Ansøgningsfristen er 15. marts.

Du kan kun anføre den samme uddannelsesinstitution i ét af dine uddannelsesønsker, med mindre institutionen udbyder sine uddannelser på forskellige adresser.

Du har i alt 5 ønsker, men du har ingen sikkerhed for at få dem opfyldt.

Valg du skal træffe

Sammen med din ansøgning til HF skal du vælge mellem: idræt, billedkunst, mediefag og musik. Hvis du vælger Uniform fagpakken, skal du dog vælge idræt. Du har efterfølgende mulighed for at opgradere langt de fleste C-niveau fag til et B-niveau i 2.HF.

Er du i tvivl 

Hvis du har spørgsmål vedr. optagelse på HF, er du velkommen til at kontakte vores HF-studievejleder Lene Hansen.