Ansøgning og optagelse

Ansøgning og optagelse

Ansøgning og optagelse

Adgangsforudsætninger til uddannelsen til hf-eksamen

Du kan blive optaget på den 2-årtige uddannelse til hf-eksamen direkte efter 9. eller 10. klasse, hvis du opfylder adgangsforudsætningerne.

For at have retskrav på optagelse til den 2-årige uddannelse til hf-eksamen skal du:

  • have søgt rettidigt i direkte forlængelse af 9. eller 10. klasse
  • være vurderet uddannelsesparat med mindst 4,0 i gennemsnit af alle afsluttende standpunktskarakterer
  • have modtaget prøveforberedende undervisning i 2. fremmedsprog i 5.-9. klasse eller prøveforberedende undervisning, der står mål hermed.

For elever, som søger i direkte forlængelse af 9. klasse, gælder særligt at eleven skal:

  • have aflagt folkeskolens obligatoriske prøver efter 9. klasse i henhold til folkeskolelovens regler
  • have bestået folkeskolens afgangseksamen
  • have bekræftet det faglige niveau fra uddannelsesparathedsvurderingen ved de lovbundne prøver fra folkeskolens afgangseksamen, dvs. have opnået 4 i gennemsnit af de lovbundne prøver.

For elever som søger i direkte forlængelse af 10. klasse, gælder særligt ud over de grundlæggende adgangsforudsætninger, at eleven skal:

  • have aflagt folkeskolens 9.-klasseprøve i 2. fremmedsprog efter 9. klasse, hvis prøven er blevet udtrukket, eller 10.-klasseprøve i 2. fremmedsprog efter 10. klasse
  • i 10. klasse have fået undervisning i dansk, engelsk og matematik og aflagt 10.-klasseprøver i alle tre fag, både mundtligt og skriftligt
  • have aflagt folkeskolens fælles 9.-klasseprøve i fysik/kemi, biologi og geografi efter 9. klasse eller 10.-klasseprøven i fysik/kemi i 10. klasse
  • have opnået mindst 2,0 i både dansk og matematik i 10.-klasseprøverne.

Uddannelsesparathed

Uddannelsesparathedsvurderingen er en helhedsvurdering af, om du har tilstrækkelige faglige såvel som personlige og sociale forudsætninger for at gennemføre uddannelsen.

For at opfylde de faglige forudsætninger for uddannelsesparathed i 8., 9. eller evt. 10. klasse, skal du have mindst 4,0 i gennemsnit af alle afsluttende standpunktskarakterer.

Optagelse efter konkret vurdering

Optagelse efter en konkret vurdering er en mulighed for de elever, som søger den 2-årige uddannelse til hf-eksamen efter 10. klasse, men ikke opfylder forudsætningerne for at have krav på optagelse. En konkret vurdering er en helhedsvurdering, som laves på baggrund af en centralt stillet optagelsesprøve og en samtale.

Optagelse, der ikke sker direkte efter 9. eller 10. klasse

Hvis du ikke søger om optagelse i direkte forlængelse af 9. eller 10. klasse, kan du optages efter en standardiseret vurdering af dine faglige, sociale og personlige forudsætninger for at påbegynde og gennemføre uddannelsen.

Har du en almen forberedelseseksamen i henhold til avu-loven, har du dog krav på optagelse, hvis du søger i den førstkommende optagelsestermin, efter at den sidste af prøverne er bestået.

Initiates file downloadLæs mere om adgangskrav fra 9. klasse.

Initiates file downloadLæs mere om adgangskrav fra 10. klasse.

Ansøgning

Søg via www.optagelse.dk. Har du brug for hjælp, kan du kontakte din uddannelsesvejleder. Ansøgningsfristen er den 1. marts. Hvis du søger efter den 1. marts, skal du kontakte skolen.

Du kan kun anføre den samme uddannelsesinstitution i ét af dine uddannelsesønsker, med mindre institutionen udbyder sine uddannelser på forskellige adresser.

Du har i alt 5 ønsker, men du har ingen sikkerhed for at få dem opfyldt.

Valg du skal træffe

Sammen med din ansøgning til HF skal du vælge mellem: idræt, billedkunst, mediefag og musik. Hvis du vælger Uniform fagpakken, skal du dog vælge idræt. Du har efterfølgende mulighed for at opgradere langt de fleste C-niveau fag til et B-niveau i 2.HF.

Er du i tvivl 

Hvis du har spørgsmål vedr. optagelse på HF, er du velkommen til at kontakte vores HF-studievejleder Lene Hansen.