Optagelsesprøver

Optagelsesprøver

Optagelsesprøve og -samtale

Du skal normalt til optagelsesprøve og optagelsessamtale, hvis du

·         er blevet erklæret ikke-uddannelsesparat til STX/HF

·         ikke aflægger prøver i 9. eller 10. klasse

·         ikke har haft tysk eller fransk i fem år i grundskolen

·         ikke har bestået folkeskolens afgangseksamen

Hvornår foregår optagelsesprøven og optagelsessamtalen?
Optagelsesprøven foregår den 14. juni 2019. Nærmere information følger, når du bliver indkaldt til prøven.
Optagelsessamtalen foregår, når Brønderslev Gymnasium og HF har modtaget resultatet af optagelsesprøven fra Undervisningsministeriet. Det betyder, at optagelsessamtalen foregår lige før sommerferien. Nærmere information følger, når du bliver indkaldt til samtalen.

Hvor foregår optagelsesprøven og optagelsessamtalen?
Både optagelsesprøven og optagelsessamtalen foregår på Brønderslev Gymnasium og HF, hvis du har BG som din førsteprioritet.

Hvilken form har prøven, og hvilke fag indgår?
Det er en skriftlig prøve, og den varer fire timer. 
Prøven består af opgaver i fagene dansk, matematik, engelsk og fysik/kemi, og du bestemmer selv, hvordan du vil disponere tiden i forhold til fagene.
Du kan se et eksempel på et vejledende opgavesæt Opens external link in new windowher.
I forbindelse med prøven må du bruge alle hjælpemidler (formelsamlinger, ordbøger, bøger osv.), men du må ikke bruge internettet, og du må naturligvis ikke kommunikere med nogen undervejs i prøven. Prøven er elektronisk, og du skal medbringe en computer. Alternativt får du prøven i et print og besvarer i hånden.

Hvordan bedømmes prøven?
Prøven bedømmes af to censorer udpeget af Undervisningsministeriet, og du får bedømmelsen ”bestået” eller ”ikke bestået”.

Hvordan foregår optagelsessamtalen?
Ved optagelsessamtalen deltager typisk rektor og en uddannelsesleder fra gymnasiet, og formålet er at få et indtryk af dine personlige og sociale forudsætninger for at gennemføre en uddannelse på STX eller HF. Vi kommer også ind på dine faglige forudsætninger, herunder resultatet af optagelsesprøven.

Hvornår får jeg resultatet?
På baggrund af optagelsessamtalen og optagelsesprøven bliver det vurderet, om du kan optages på STX/HF. Du får typisk resultatet den dag, hvor optagelsessamtalen gennemføres.