Information til forældre

Information til forældre

Karaktergivning og konsultationer

I 1.g inviterer vi til forældre- og elevsamtaler, hvor I kan møde lærerne i de enkelte fag. Dette gøres i forbindelse med de første standpunktskarakterer.

Samtalerne ligger typisk i slutningen af februar. Alt efter, hvor mange tilmeldte der er, begynder samtalerne fra kl. 16.00 og slutter omkring kl 19.00, og de er for forældre og for de elever, der endnu ikke er myndige.

Tilmelding foregår via Lectio (log på med elevens login) i perioden op til og sker kun elektronisk.

I forbindelse med karaktergivningen afholdes der desuden evalueringsmøder med klassens teamlærere, studievejleder og uddannelsesleder. Her behandles den enkelte elev med udgangspunkt i de afgivne karakterer, og lærerne kan vælge at give den enkelte elev vejledning i forhold til den fortsatte skolegang. I så fald vil det fremgå af karakterbladet.

Skulle der være spørgsmål eller kommentarer, er forældre velkomne til at kontakte skolen.

Du kan læse mere om retningslinjerne for karaktergivning her

Yderligere info kan findes nedenfor. 

Opens internal link in current windowFerieplan 2018-19

Opens internal link in current windowRingetider, bus og tog

Opens internal link in current windowKontakt                 

Opens internal link in current windowKantine

Opens internal link in current windowIT

Opens internal link in current windowEgenbetaling

Opens internal link in current windowFOS og studiecafé