Engelsk, Tysk og Samfundsfag (A-A-B)

Engelsk, Tysk og Samfundsfag (A-A-B)

Sproglig studieretning

Engelsk, Tysk og Samfundsfag (A-A-B)

Denne studieretning er for dig, der er optaget af forholdet mellem menneske, sprog og samfund. Du finder sammenhængen mellem kommunikation og samfundsforhold spændende, og du synes, at det er vigtigt, at vi kan kommunikere med de største sprog omkring os. I studieretningen er der blandt andet fokus på samspillet mellem individ og samfund - både lokalt og globalt.

Efter studentereksamen skal du måske læse international handel, være sproglærer, oversætter eller noget helt andet ....!

Thea Szkobel Andersen:

"Jeg har valgt den sproglige studieretning med tysk, engelsk og samfundsfag, da det klart er de sproglige fag, der vækker min interesse. For mig giver det rigtig god mening at vælge en studieretning, der omhandler kommunikation med to sprog, der står Danmark nært. Der bliver skabt en rød tråd gennem hele studieretningen, når vi i samfundsfagstimerne netop kan snakke om forholdene mellem de lande, som studieretningen har. Desuden er det fedt at bruge alle 3 år på at blive rigtig god til tysk og engelsk og dermed få så meget ud af fagene som muligt."

Links

Du kan få et overblik over fagenes fordeling og dine mulige valgfag på denne studieretning Opens external link in new windowher. Bemærk at alle grundforløb på stx er helt ens. Læs mere om grundforløbet her.

Opens external link in new windowStudieretningsdesigneren kan du se, hvilke uddannelser du kan komme ind på, hvis du vælger denne studieretning. HUSK at angive 2. fremmedsprog, når du bruger Adgangskortet for at få et retvisende søgeresultat for, hvad en given studieretning giver adgang til.