Ansøgning og optagelse

Ansøgning og optagelse

Ansøgning og optagelse

Adgangskrav til STX 

For at være sikker på at blive optaget på STX, skal du være erklæret uddannelsesparat af gymnasiet eller en UU-vejleder og have en udfyldt uddannelsesplan.

Du skal desuden opfylde alle de herunder nævnte adgangskrav:

  • Du skal have afsluttet 9. klassetrin i folkeskolen eller haft anden undervisning, der svarer til folkeskolens 9. klasse.
  • Du skal have søgt om optagelse i direkte forlængelse af 9. eller 10. klasse.
  • Du skal have aflagt folkeskolens obligatoriske afgangsprøver efter folkeskolelovens regler.
  • Du skal have modtaget 2-4 års prøveforberedende undervisning i 2. fremmedsprog (fransk eller tysk). Har du haft det valgte fag som valgfag, skal du altid have aflagt prøve. Har du haft det som tilbudsfag, skal du kun aflægge prøve, hvis faget er blevet udtrukket til prøve.

Vælger du efter 9. klasse at tage 10. klasse på en folkeskole, en fri grundskole eller en efterskole, skal du følge undervisningen og aflægge prøve i fagene dansk, engelsk og matematik. Dette gælder, uanset om du har aflagt prøve i disse fag efter 9. klasse eller ej. Prøverne kan du aflægge enten som folkeskolens afgangsprøve eller som 10. klasse-prøve.

Vælger du at aflægge 10. klasse-prøve i dansk, engelsk og matematik, skal du aflægge både de skriftlige og de mundtlige prøver.

Optagelse efter konkret vurdering

Hvis du ikke kan optages ud fra ovenstående regler, kan du optages på grundlag af rektors vurdering af de standpunktskarakterer, som du måtte have, prøveresultater fra forudgående undervisning, udtalelser om dine kvalifikationer, og, hvis vi skønner det relevant, en samtale eller en optagelsesprøve.

Formålet med optagelsesprøven er at give dig lejlighed til at vise en sådan faglig viden og modenhed, at du må forventes at kunne følge undervisningen på tilfredsstillende måde og fuldføre uddannelsen på normal tid.

Ansøgning 

Går du i 9. eller 10. klasse, hjælper din skole og din vejleder dig med at udfylde din uddannelsesplan og søge via www.optagelse.dk. Ansøgningsfristen er 15. marts.

Du kan kun anføre den samme uddannelsesinstitution i ét af dine uddannelsesønsker, med mindre institutionen udbyder sine uddannelser på forskellige adresser.

Du har i alt 5 ønsker, men du har ingen sikkerhed for at få dem opfyldt.

Valg, du skal træffe

I forbindelse med din ansøgning til gymnasiet skal du træffe følgende valg:

  1. Du skal tage stilling til, hvilket kunstnerisk fag du vil have i 1.g.
    Du kan vælge mellem billedkunst, musik og mediefag. I alle tre fag vil du blive undervist på C-niveau og har så mulighed for at gå videre med det valgte fag på B-niveau (eller, dog kun for musiks vedkommende, på A-niveau). C-niveauet slutter efter 1.g, og du kan komme til eksamen i faget.

  2. Du skal også vælge 2. fremmedsprog.
    Du kan her vælge at fortsætte med det 2. sprog, du har haft i folkeskolen, dvs. tysk eller fransk. Dette fungerer som et fortsættersprog, som du skal have på B-niveau (med mulighed for at udvide til A-niveau). Du kan også vælge et begyndersprog, hvor vi tilbyder fransk eller spansk. Vælger du et af disse fag, forpligter du dig til at tage faget på A-niveau. Du skal så have faget alle 3 år, og du skal til skriftlig og eventuelt mundtlig eksamen.

Vil vil selvfølgelig gøre alt for at imødekomme dine ønsker.

Er du i tvivl?

Hvis du har spørgsmål vedrørende optagelse, er du velkommen til at kontakte en af vores studievejledere: Lillian Bjerregaard Depoilly eller Lene Hansen.