Brønderslev Gymnasium og HF's bestyrelsens forretningsorden

Brønderslev Gymnasium og HF's bestyrelsens vedtægter

Brønderslev Gymnasium og HF's bestyrelsens Initiates file downloadresultatkontrakt rektor, Initiates file downloadresultatkontrakt vicerektor og uddannelsesledere og Initiates file downloadindberetningsskema om udmøntning af reslutatkontrakt

Opfyldelse og udmøntning af reslutatlønskontrakt 2017/18

September/oktober 2018:
Bestyrelsen har gennemgået og behandlet “Rapport vedrørende resultatlønskontrakt 2017-2018” modtaget fra skolens ledelse med henblik på bestyrelsens samlede vurdering af udmøntningsgrad.

Bestyrelsen finder den samlede rapport særdeles god og detaljeret, og er ved sin gennemgang af de enkelte punkter og underpunkter kommet frem til følgende samlet udmøntningsgrad:

Basisramme:
Udmøntningsgrad - 96,98 %.

Ekstraramme:
Udmøntningsgrad - 96,60 %.

Altså en særdeles flot præstation og udmøntning af den indgåede resultatlønskontrakt.
Bestyrelsen finder det velfortjent!

Venlig hilsen

Brian Bertelsen, fmd.