Infoarrangementer

Infoarrangementer

Orienteringsmøde for kommende elever

Der er Initiates file downloadorienteringsmøde for kommende elever hvert år i januar måned. I år er mødet tirsdag den 15. januar 2019 kl. 19. Du er velkommen til at tage dine forældre med.

Infoarrangementer

I løbet af året inviterer vi til infoarrangementer på BG og tager ud i området for at fortælle mere om gymnasiet. Ved alle vores arrangementer er der både undervisere og nuværende elever til stede, som kan fortælle om undervisningen og dagligdagen på gymnasiet.

Under fanerne til venstre kan du læse mere om, hvilke arrangementer vi tilbyder.

Orienteringsmøde

I januar inviterer vi alle, som overvejer deres uddannelse efter grundskolen, til orienteringsmøde på gymnasiet. I forbindelse med dette inviterer vi til et hyggeligt arrangement, hvor evt. kommende elever får mulighed for at opleve huset og møde lærere og elever.

Skolens ledelse og studievejledere står klar til at fortælle mere om skolen og svare på spørgsmål om valgfag, studieretninger eller noget helt tredje. Desuden er det muligt at få en del praktiske oplysninger for eksempel om ansøgning, adgangskrav og skolestart. 

Alle unge, der er i gang med at overveje deres muligheder efter grundskolen, og deres forældre er meget velkomne denne aften, hvor der vil blive sat fokus på de valg, der skal træffes før ansøgningsfristen i marts.

Orienteringsmødet er hyggeligt og uhøjtideligt, og der er ingen tilmelding. Vi glæder os til at se jer.

Besøg på grundskoler

I samarbejde med grundskolerne og UU deltager vi hvert år i en række informationsarrangementer rundt omkring i lokalområdet. Til disse arrangementer fortæller vores uddannelsesleder og studievejledere om vores uddannelser og om det at være stx'er eller hf'er på BG. Der er naturligvis mulighed for at stille spørgsmål både som forælder og kommende elev.

Det er din egen skoles UU-vejleder, der indkalder til arrangementerne - typisk i 8. og 9. klasse.