Læsevejledning

Læsevejledning

Læsevejledning

Læsevejlederne foretager i begyndelsen af skoleåret en screening af alle elever og kursister i 1. klasserne. Vi undersøger her deres læse- og stavefærdigheder. Formålet er at opfange de elever/kursister, der måtte have behov for ekstra undervisning og vejledning i forbindelse med læsning og udarbejdelse af skriftlige opgaver.

På baggrund af screeningen taler læsevejlederne med elever og kursister med særlige behov, og forskellige former for hjælp iværksættes. Det drejer sig fx om læsekurser, stavekurser, opgavehjælp og anskaffelse af og instruktion i it-rygsække. Instruktion og undervisning varetages af læsevejlederne og faglærere.

Læsevejledningen foregår i spansk grupperum for enden af gul fløj.

Opstår der i løbet af studietiden problemer i forhold til læsning og stavning, er man altid velkommen til at kontakte læsevejlederne.

 

Dorte Etzerodt (stx) e-mail

Annricka Arildskov Ledet  (hf) e-mail (Annricka er på barsel - er tilbage igen primo april 2017)