LandboNord på BG

2a Bi

Spændende og inspirerende dag for elever i 2a Bi

Som en del af projektet ”VirksomUng” er 2a Bi gået i gang med at lave nogle ”markforsøg”. Det sker i samarbejde med LandboNord, som bidrager med deres ekspertise om planteavl og dyreproduktion.

Klassen er opdelt i 6 grupper. Hver gruppe styrer 3 forsøgsmarker, hvor de planlægger produktionen. Planteavlskonsulent, Ann Louise har bl.a. hjulpet med at beregne mængden af såsæd og givet indsigt i, hvordan valg af afgrøder og dyrehold hænger sammen.

Hver gruppe har fokus på en bestemt kombination af dyr, planter, jordbund og gødningsforhold.

 

De sorte spande som udgør ”markerne”, kan opsamle vand i et hulrum i bunden. Når vand siver gennem jorden udvaskes der bl.a. nitrat. Denne udvaskning kan følges ved at udtage vandprøver gennem et hul, der er boret i siden på spanden. Herved kan vi sammenligne de forskellige markforsøg og få ny viden om kilder til forurening.

 

Det var en spændende og inspirerende dag med masser af ny indsigt i en vigtig del af vores verden.

 

Vi glæder os derfor til om et par uger når 2a skal besøge forskellige landbrug og LandboNord for at se og høre mere om det professionelle arbejde med landbrugsproduktion. På turen vil vi også indsamle husdyrgødning, som skal tilføres vores forsøgsmarker i den rette mængde.

 

Vi håber på en god høst!

 

Skrevet af biologilærer Lars Viggers