2a og 3a BI på feltarbejde

2a og 3a BI på ekspedition i den vilde natur ;-)

Ekskursion ud i den vilde natur :-) Turen gik til Nymølle Bæk og Klokkerholm Møllesø

For at indsamle økologisk viden fik vi etableret en ekspedition ud i den vilde natur. Vi ankom i godt vejr og med høje forventninger til Nymølle Bæk, som er et af de reneste vandløb i Danmark. Her gik vi langs vandløbet med vores måle- og fangstudstyr. Vi kom frem til den eventyrlige elleskov, hvor træerne skaffer sig kvælstof ved en symbiose med bakterier. Samtidig kan træerne vokse med rødderne i den sumpede undergrund, og vi så hvordan vandet piblede ud langs skrænterne. Vandet løb ned i den smukke bæk som strømmede hastigt og med stor turbulens. Lyden af vand i den stille skov gav en god fornemmelse af ro, iltrigt vand og værdifuld biodiversitet.

Der blev dannet to basecamps, hvor hhv. 3a og 2a fik ansvaret for indsamling af data. Feltbiologerne fik fanget en hel masse forskellige dyr bla. en del ferskvandstanglopper, store flotte døgnfluelarver, vilde slørvinger (3a) og nogle fantastiske ålelignende bæk-lampretter. Iltmålingerne viste høje og fine værdier på begge målestationer. Efter den ihærdige indsats blev det tid til madpakker i den vildeste kantine :-)

Turen gik herefter videre til Klokkerholm Møllesø, hvor der blev fisket, målt og oplevet. Vi kunne tydeligt se ligheder og forskelle på de to økosystemer med vandmiljø som den fælles parameter.

Søen blev biomanipuleret i 2018, hvor man fjernede alle fisk, og vi ville undersøge, om vandkvaliteten var blevet forbedret. Sigtdybden var dog stadig ret lav :( - Der blev alligevel fanget en masse makrodyr fx snegle, muslinger og døgnfluer - og en hel del fisk med sænkenettet. Biodiversiteten synes god, og mikroskopi af en vandprøve viste en stor forekomst af den rullende alge, Volvox.

Herlighedsværdien af naturen blev tydelig for os alle, og vi siger tak for oplevelsen.

Skrevet af biologilærer Lars Viggers