GMO på BG

3aBI elever laver forsøg

Ny revolutionerende teknologi - Var der kommet røde bakterie-kolonier???

3aBi laver GMO på BG

Efter at have arbejdet en hel del med teori om gensplejsning fik vi mulighed for selv at afprøve denne revolutionerende teknologi.
Vi ville prøve at overføre et gen fra en rød koral til en hvid bakterie. Genet fra korallen var blevet udtaget og indsat i et lille stykke DNA, der kaldes et plasmid.

Bakterier og plasmider udsatte vi for et fysisk is- og varmechok. Denne behandling skulle få bakterierne til at optage plasmiderne.

Det var med stor spænding at vi mandag morgen skulle hente mikroberne i varmeskabet. Var der kommet røde bakterie-kolonier??

WAUW - Vi fik skabt en ægte gmo med flourescerende røde proteiner fra den hav-levende koral.

Perspektivet er stort. Springet til produktion af fx insulin til diabetes-patienter eller spike-proteiner til corona-diagnostik er overskueligt :-)

Skrevet af Lars Viggers, biologilærer