Samfundsfag og business regionaldag

Friluftsrådet holdt oplæg om nudging og bæredygtighed

Elever fra de nordjyske gymnasier var samlet til føreste regionaldag, hvor hovedemnet var FN's verdensmål for bæredygtig udvikling.

Program:

Til vores første regionaldag beskæftigede vi os med det overordnede tema: FN’S verdensmål for bæredygtig udvikling og ”nudging af grønne tiltag”. Karen, konsulent og projektleder hos Friluftsrådet, startede med at afholde et oplæg, hvor vi blev præsenteret for ”nudging” og bæredygtighed. Hun fortalte om grønne tiltag, og handleplanerne som var pålagt skolerne rundt omkring i Danmark. Herefter fik vi i grupper tildelt nogle opgaver med udgangspunkt i forståelsen af begrebet ”nudging”, så vi selv fik lov at arbejde aktivt med emnet.

Efter vi havde fået en klar forståelse af, hvad begrebet ”nudging” var, skulle vi selv eksperimentere med det. I grupper skulle der udarbejdes et diashow og vi skulle arbejde med nudging af grønne tiltag på skolen, som til sidst skulle præsenteres for de andre grupper. Diashowet skulle indeholde følgende:

  • En præsentation af et eller flere tiltag, som vi i grupperne havde fokus på.
  • En beskrivelse af den ønskede nudging.
  • En vurdering af nudgingens forventede effekt.

Grupperne præsenterede de forskellige ideer til disse grønne tiltag på skolen som for eksempel lød på besparelse af plastik ved at erstatte det med pap, mindre papirforbrug, transport til skole osv. Vi sluttede dagen af med at snakke og lave en evaluering af programmet.

/RL