Optagelsesprøver

Optagelsesprøver

Optagelsesprøver og optagelsessamtaler

Ansøgere, der ikke har aflagt de krævede prøver i 9. eller 10. klasse

Hvis man som ansøger ikke har aflagt de krævede prøver i 9. eller 10. klasse, skal man til optagelsesprøve på den skole, man har søgt som 1. prioritet.

Rektor kan dog i særlige tilfælde dispensere.

Formålet med denne prøve er at afdække ansøgerens faglige viden i relevante fag (dansk, engelsk, matematik og 2. fremmedsprog eller fysik/kemi).

Prøven består af skriftlige og mundtlige elementer og varer ca. 2 timer.

Ansøgere, der af skole/UU er blevet frarådet gymnasiet.

Sådanne ansøgere skal have foretaget en vurdering af deres uddannelsesparathed på den skole, man har søgt som 1. prioritet.

Vurderingen omfatter ansøgerens faglige, personlige og sociale forudsætninger for at kunne gennemføre en gymnasial uddannelse.

Den faglige vurdering vil ske enten på grundlag af en prøve i relevante fag (dansk, engelsk, matematik og 2. fremmedsprog eller fysik/kemi) eller på grundlag af elevens afgangsprøver fra folkeskole/efterskole.

Vurderingen af de personlige og sociale forudsætninger foregår via en samtale med ansøgeren.